Nastavení cookies
Obrázek (350x250px)75
Společnost ENASPOL se stává naším novým zákazníkem v oblasti udržitelné energie!

Našim novým zákazníkem je společnost ENASPOL, pro kterou aktuálně zpracováváme dokumentaci pro stavební povolení k instalaci dvou mikroturbín Capstone s výkonem 2 x 200 kWe. Dodávku, zprovoznění a následný servis mikroturbín zajistí naše partnerská společnost IVITAS Green Power.

Obrázek (350x250px)74
Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Obrázek (350x250px)73
Výrobní dokumentace potrubních celků

Koncem října jsme uzavřeli s belgickou společností Vyncke NV smlouvu na vypracování výrobní dokumentace spalinových, vzduchových a palivových potrubí.

Obrázek (350x250px)72
Dokumentace přípojek zemního plynu

Tým projektantů IVITAS dokončuje zpracování dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace pro provádění stavby (DÚR + DSP a DPS) přípojky zemního plynu v areálu elektrárny Prunéřov II.Objednatelem dokumentace je ČEZ Teplárenská.

Obrázek (350x250px)71
Dodávka a montáž RCO jednotky
V polovině července jsme uzavřeli s našim dlouholetým zákazníkem ELVAC Ekotechnika další smlouvu na dodávku a montáž strojní části RCO jednotky (regenerativní katalytická oxidace) určené k čištění organických emisí v katalytických reaktorech. 
Obrázek (350x250px)70
Výkon inženýrské činnosti pro SSI Energy

Pro našeho nového zákazníka, firmu Special Service International Energy (SSI Energy) zajišťujeme výkon inženýrské činnosti v rámci realizace zakázky „instalace, dodávka a montáž dieselagregátů v areálu elektrárny Třebovice“.

Obrázek (350x250px)69
Studie náhrady plynového zdroje biomasovým

pro naši mateřskou společnost ČEZ Energetické služby zpracováváme studii proveditelnosti náhrady plynového zdroje za zdroj biomasový v areálu výrobce modulových kontejnerových sestav.

Obrázek (350x250px)68
IVITAS se stává součástí ČEZ ESCO

S potěšením oznamujeme, že od 1. června 2023 se IVITAS stává součástí ČEZ ESCO.

IVITAS, ve kterém ČEZ ESCO získal 100% podíl, bude organizačně dceřinou společností ČEZ Energetické služby, jež mimo jiné staví a provozuje energetická zařízení pro firmy i obce.

Obrázek (350x250px)67
Dokumentace pro provádění stavby – mikroturbíny CAPSTONE 3 x 65 kWe
Začátkem května zahájili naši projektanti práce na zpracování dokumentace pro provádění stavby související s umístěním 3 ks mikroturbín CAPSTONE C65. Jmenovitý výkon každé z mikroturbín je 65 kWe a instalace proběhne v areálu výrobce papírenských produktů.
Obrázek (350x250px)66
Dodávka RCO jednotky pro ELVAC Ekotechnika

Tým našich konstruktérů v současnosti zpracovává výrobní dokumentaci strojní části jednotky RCO (regenerativní katalytické oxidace), která bude sloužit k čištění vzdušiny od těkavých organických látek (VOC).

Obrázek (350x250px)65
Realizační dokumentace zařízení pro dávkování kyseliny adipové

Koncem roku 2022 jsme navázali spolupráci s firmou CHEMCOMEX, a.s. pro kterou aktuálně  zpracováváme realizační dokumentaci strojní části rekonstrukce technologického zařízení dávkování kyseliny adipové včetně souvisejících potrubních rozvodů.

Obrázek (350x250px)63
Výrobní dokumentace nádrží oleje

Počátkem roku jsme uzavřeli s našim dlouholetým zákazníkem, firmou Hutní Projekt Frýdek-Místek, smlouvu na vypracování výrobní dokumentace nádrží chladícího oleje. Výrobní dokumentace bude zákazníkovi předána v průběhu února.

Obrázek (350x250px)62
Mnoho úspěšných pracovních i osobních projektů v roce 2023!
Obrázek (350x250px)61
Projektová dokumentace pro instalaci fotovoltaické elektrárny

Začátkem prosince jsme uzavřeli s firmou Vítkovice Cylinders smlouvu na zpracování sloučené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby instalace fotovoltaické elektrárny na střešní konstrukci výrobních hal zákazníka.

Obrázek (350x250px)60
Výpočet potrubní trasy včetně ocelové konstrukce

V srpnu letošního roku jsme zahájili spolupráci s našim novým obchodním partnerem, firmou C&C engineering, pro kterou aktuálně zpracováváme výpočet potrubních tras pro akci „Ekologizace Teplárny Přerov“.

Obrázek (350x250px)59
Studie proveditelnosti záložního zdroje paliva

Řada našich zákazníků u nás v současnosti poptává návrh opatření ke snížení závislosti na plynu. Zejména se jedná o studie energetických úspor a návrhy doplnění palivové základny o alternativní zdroje energie.

Obrázek (350x250px)58
Energetické úspory a účinnost – studie

Tým našich projektantů a specialistů na energetické úspory v současnosti zpracovává komplexní technicko-ekonomickou studii proveditelnosti, jejíž součástí je možnost využití odpadního tepla pro vytápění administrativní budovy, posouzení stávajícího stavu potrubních rozvodů a výstavba nové plynové kotelny v areálů výrobce stavebních materiálů.

Obrázek (350x250px)57
Studie proveditelnosti doplnění palivové základny o LNG

Počátkem července naši projektanti zahájili práce na zpracování technickoekonomické studie proveditelnosti doplnění palivové základny o LNG v areálu světoznámého výrobce porcelánu. Zadavatelem studie je společnost ČEZ Energetické služby a plánovaný termín odevzdání je ve druhé polovině srpna.

Obrázek (350x250px)56
Výrobní dokumentace pece FMS

Začátkem července jsme s našim stálým zákazníkem, společností KOFING, uzavřeli smlouvu na zpracování výrobní dokumentace pece FMS. Vypracovaná dokumentace bude předávána průběžně v termínu do 30.9.2022.

Obrázek (350x250px)55
Statický výpočet a realizační dokumentace pro VYNCKE

V polovině června jsme zahájili práce na realizační dokumentaci dvou celků: spalinového kanálu mezi filtrem a komínem a kanálu recirkulovaných spalin. Realizační dokumentaci zpracujeme pro našeho stálého zákazníka, společnost VYNCKE. 

Obrázek (350x250px)54
Dokumentace potrubních celků pro projekt Sumotimo SHI FW v Japonsku

Počátkem června jsme zahájili práce na dalším projektu pro našeho stálého zákazníka, společnost Sumitomo SHI FW. V rozsahu nově sjednané zakázky vypracují naši projektanti detail design potrubních rozvodů parního kotle včetně pevnostních výpočtů, zavěšení a isometrií.

Obrázek (350x250px)53
Projektová dokumentace jemné armatury spalinového kotle

Pro našeho významného zákazníka, firmu První brněnská strojírna zpracováváme realizační projektovou dokumentaci jemné armatury spalinového kotle (potrubí odvodnění a odvzdušnění).

Obrázek (350x250px)52
Spuštění webových stránek IVITAS GREEN POWER

S hrdostí oznamujeme spuštění webových stránek naší dceřiné společnosti IVITAS GREEN POWER www.ivitas-green.cz.

IVITAS GREEN POWER se specializuje na návrhy a realizaci projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti a k životnímu prostředí šetrné výroby energie.

Obrázek (350x250px)51
Studie instalace biomasového kotle AGRANA OPAVA

V polovině dubna jsme uzavřeli se společností ČEZ energetické služby smlouvu na zpracování studie proveditelnosti výstavby nové biomasové kotelny v areálu opavského cukrovaru, který je součástí rakouského koncernu AGRANA.

Obrázek (350x250px)50
Dokumentace pro výrobu výsypek kotle

V těchto dnech naši konstruktéři zahajují práce na zpracování dokumentace pro výrobu trojice výsypek kotle v teplárně Otrokovice. Dokumentace bude předána našemu zákazníkovi, společnosti První brněnská strojírna již v průběhu dubna tohoto roku.

Obrázek (350x250px)49
Projektová dokumentace rozvodu požární vody
V polovině února jsme uzavřeli se společností Veolia Energie ČR smlouvu na zpracování projektové dokumentace propojení venkovního rozvodu požární vody v areálu elektrárny Třebovice. 
Obrázek (350x250px)48
Autorizace projektové dokumentace potrubních tras

Pro našeho zákazníka, firmu ROEZ jsme v oborech technologická zařízení staveb, pozemní stavby, statika a dynamika staveb autorizovali projektovou dokumentaci pro stavební povolení rekonstrukce potrubních tras rozvodů H2 pro zásobování generátorů JE Dukovany.

Obrázek (350x250px)47
Projektová dokumentace havarijního větrání pro Saft Ferak

Na základě pozitivní reference jednoho z našich významných klientů jsem získali nového zákazníka, firmu Saft Ferak, pro kterou aktuálně zpracováváme projektovou dokumentaci havarijního větrání dvou objektů. Součástí projektu je rovněž návrh zdroje nepřerušovaného napájení (UPS).

Obrázek (350x250px)46
Dokumentace pro úpravy kotle pro spalování biomasy

Na přelomu roku 2021/2022 jsme s našim novým obchodním partnerem, společností PBS Brno uzavřeli smlouvu na zpracování dokumentace pro provedení stavby investiční akce „Úpravy kotle pro spalování biomasy v elektrárně Veolia Energie Kolín“.

Obrázek (350x250px)45
Mnoho úspěšných pracovních i osobních projektů v roce 2022!
Obrázek (350x250px)43
Výrobní dokumentace pro projekt DogHouse

Začátkem prosince jsme podepsali se společností Vítkovické slévárny smlouvu na vypracování výrobní dokumentace předních a zadních vrat pro projekt „DogHouse“.

Obrázek (350x250px)42
IVITAS slaví 25 let

Děkujeme vám, našim tuzemským i zahraničním zákazníkům za důvěru, kterou vkládáte do našich projekčních, konstrukčních a inženýringových služeb. Jsme nesmírně hrdí a vděční, že již 25 let přispíváme svou činností k vašem úspěchu.

Obrázek (350x250px)41
Tušimice II - dokumentace skutečného provedení částí generální opravy

Koncem října jsme zahájili práce na zpracování dokumentace skutečného provedení generální opravy částí práškových hořáků, práškovodů a vzduchových kanálů dvou kotlů v elektrárně Tušimice II provozované společností ČEZ. 

Obrázek (350x250px)40
Dokumentace pro stavebního povolení (DSP) instalace kogenerační jednotky
Těší nás, že se našim novým zákazníkem stala firma innogy Energo. Prvním projektem, který pro innogy Energo aktuálně zpracováváme je dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) instalace kogenerační jednotky o výkonu 1 MWe v Náchodě.
Obrázek (350x250px)38
Studie proveditelnosti variant výstavby plynové kotelny

S našim dlouholetým zákazníkem ČEZ Energetické služby jsme uzavřeli smlouvu na zpracování studie proveditelnosti výstavby plynové kotelny ve výrobním závodě zákazníka působícím v oblasti potravinářského průmyslu. Cílem studie je technicko-ekonomické posouzení dvou variant nové plynové kotelny, která nahradí stávající uhelnou a bude zajišťovat dodávky páry potřebné pro výrobní technologie zákazníka.

 

Obrázek (350x250px)37
Třetí fáze rekonstrukce potrubí přihřáté páry pro projekt GE POWER ve Velké Británii

Naše spolupráce se skupinou GE POWER v oblasti projektů výměny potrubí přihřáté páry na třech blocích uhelné elektrárny ve Velké Británii pokračuje třetím a posledním blokem. V letech 2019 – 2021 na základě námi vypracovaných projektů společnost GE POWER úspěšně realizovala rekonstrukci potrubí prvního bloku britské elektrárny a v současnosti dokončuje rekonstrukci druhého.

Obrázek (350x250px)36
Realizační PD přepojení výstupního parovodu v teplárně TAMEH

V souvislosti s projektem modernizace energetických provozů v teplárně TAMEH jsme s našim významným zákazníkem, společností TAMEH Czech s.r.o. uzavřeli smlouvu na zpracování realizační projektové dokumentace přepojení výstupního parovodu z vysokotlakého rozvaděče VTR3 do VTR2.

Obrázek (350x250px)35
Výrobní dokumentace spalinových kanálů

Pro našeho dlouholetého obchodního partnera, společnost VYNCKE (https://www.vyncke.com), zpracováváme výrobní dokumentaci spalinových kanálů, a to včetně návrhu a statického výpočtu podpůrné ocelové konstrukce.

Obrázek (350x250px)34
“Shift to Green“ - IVITAS zahajuje spolupráci s firmou CAPSTONE
V návaznosti na našeho oznámení o regionálním partnerství se společností CAPSTONE GREEN ENERGY CORPORATION® jsme pozvali k rozhovoru Johna Buckoka, ředitele pro rozvoj obchodu CAPSTONE v Evropě. John hovoří o produktech a technologiích CAPSTONE, spolupráci se společností IVITAS a o tom, jaké novinky CAPSTONE plánuje v budoucnu.
Obrázek (350x250px)33
Nové partnerství s CAPSTONE GREEN ENERGY CORPORATION

S potěšením oznamujeme naše nové partnerství se společností CAPSTONE GREEN ENERGY CORPORATION.

Obrázek (350x250px)32
Nová plynová kotelna pro PORFIX-pórobetón

S našim zákazníkem, společností ČEZ Energetické služby, jsme uzavřeli smlouvu na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového tepelného zdroje (plynové kotelny) v areálu slovenské společnosti PORFIX-pórobetón v Zemianských Kostoľanech.

Obrázek (350x250px)31
Výrobní dokumentace vnitřního obložení zásobníků surového paliva

Koncem března naši projektanti dokončili výrobní dokumentaci vnitřního obložení zásobníků surového paliva v elektrárně Prunéřov II provozované společností ČEZ.

 

Obrázek (350x250px)30
Dodávka topné komory a kanálového hořáku
Topná komora navržená společností IVITAS byla v tomto týdnu úspěšně přepravena do areálu lakovny firmy BRUKOV, kde bude společně s kanálových hořákem instalována v rámci nového řešení likvidace emisí VOC (těkavé organické látky).
Obrázek (350x250px)29
Analýza skříně ventilátorového mlýna v elektrárně Prunéřov II
Naši specialisté v současnosti vypracovávají napěťově-deformační analýzu skříně vybraného ventilátorového mlýna v elektrárně Prunéřov II společnosti ČEZ.
Obrázek (350x250px)28
Detail engineering vzduchovodů a kouřovodů pro SUMITOMO
V tomto týdnu jsme byli našim významným zákazníkem, firmou SUMITOMO, vybráni jako dodavatel detail engineeringu vzduchovodů a kouřovodů pro projekt modernizace kotle v Rakousku. Rozsah naší práce bude zahrnovat detail engineering primárních a sekundárních vzduchů, kouřovody a recirkulace spalin. Práce na tomto zajímavém projektu zahájíme v druhém únorovém týdnu. Vyhotovená dokumentace bude zákazníkovi předána v několika etapách, přičemž poslední část obdrží v polovině dubna. 
Obrázek (350x250px)25
Vysokoteplotní pružinové závěsy pro elektrárnu Prunéřov II

Vysokoteplotní pružinové závěsy, vyrobené podle návrhu projektantů IVITAS byly počátkem ledna dodány elektrárně Prunéřov II, kterou provozuje společnost ČEZ.

 

Obrázek (350x250px)24
Veselé Vánoce a šťastný nový rok!
Obrázek (350x250px)23
Návrh a dodávka vysokoteplotních pružinových závěsů pro ČEZ
Začátkem prosince byla zahájena výroba pružinových závěsů, které budou na přelomu roku instalovány v elektrárně Prunéřov II.
Obrázek (350x250px)21
Návrh a dodávka topné komory a hořáku pro technologii na likvidaci emisí VOC
Našim novým obchodním partnerem je společnost ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., která se specializuje na dodávky technologií pro likvidaci emisí VOC (těkavé organické látky) vznikající v různých průmyslových odvětvích.
Obrázek (350x250px)4
Výrobní dokumentace částí HRSG kotle
V současnosti naši konstruktéři dokončují pro našeho zákazníka, společnost UNIS POWER výrobní dokumentaci tlakových a netlakových částí HRSG kotle, který bude instalován v německém Eisenhüttenstadtu.
Obrázek (350x250px)5
Výrobní dokumentace jevištních systémů pro BOSCH REXROTH
Přestože je naší hlavní specializací energetika, spolupráce na projektech jevištní technologie, které zahrnují rovněž využití hydraulických, elektromechanických či hybridních pohonů je pro konstruktéry IVITAS velmi zajímavá a ukazuje na technickou všestrannost našich zaměstnanců.
Obrázek (350x250px)6
Návrh dvoukomorového tepelného výměníku
Koncem října jsme předali našemu zákazníkovi, společnosti ForSTEEL dokončenou výrobní dokumentaci dvoukomorového tepelného výměníku pro ohřev spalovacího plynu a vzduchu spalinami vysokopecního plynu, který bude instalován v areálu Třineckých železáren.
Obrázek (350x250px)7
TAMEH Czech – studie napojení zemního plynu
Pro našeho zákazníka, společnost TAMEH Czech s.r.o., která provozuje teplárnu v huti Liberty Ostrava a.s. jsme vypracovali všeprofesní realizační projektovou dokumentaci rekonstrukce plynového kotle K4.
Obrázek (350x250px)8
GE POWER dokončila v Anglii rekonstrukci parního potrubí podle projektu IVITAS
Na základě projektu vypracovaného společností IVITAS (více informací v naší zprávě „Detail design potrubí přihřáté páry pro GE POWER“) náš zákazník, firma GE POWER úspěšně dokončila rekonstrukci parního potrubí pro první blok uhelné elektrárny ve Velké Británii.
Obrázek (350x250px)9
Rámcová smlouva se SIEMENS ENERGY
Těší nás, že jsme se společností SIEMENS ENERGY, s.r.o., o.z. Industrial Turbomachinery v září 2020 uzavřeli rámcovou smlouvu na projekční a konstruktérské práce spojené s technologickou a stavební částí parokondenzátního cyklu průmyslových parních turbín.
Obrázek (350x250px)10
Směšovací kus před absorbérem – studie proveditelnosti
Pro společnost SEV.EN ENGINEERING, která se zaměřuje na obnovu a optimální technický rozvoj elektrárny Chvaletice zpracováváme studii proveditelnosti instalace směšovacího kusu v kouřovodech mezi bloky a absorbérem.
Obrázek (350x250px)11
Plynofikace uhelných a olejových kotlů
V zemích Evropské unie i mnoha státech světa stále roste zájem o ekologičtější způsoby výroby energie.
Obrázek (350x250px)12
Dokumentace opravy ocelové konstrukce a autorský dozor
Pro našeho zákazníka VEOLIA ENERGIE ČR jsme vypracovali projektovou dokumentaci opravy ocelové konstrukce uložení vazníků a jeřábové dráhy v objektu oběhové stanice elektrárny Třebovice.
Obrázek (350x250px)20
Parkur pro charitu
Naše firma sponzorsky podpořila šestý ročník hobby jezdeckých závodů organizovaných stájí Akimarol (www.staj-akimarol.weebly.com), které se konaly v sobotu 22. srpna ve Stonavě.
Obrázek (350x250px)13
Dokumentace spalinového výměníku tepla
Se společností ForSTEEL pravidelně spolupracujeme v oblasti návrhů tepelných výměníků.
Obrázek (350x250px)14
Výrobní dokumentace pro LAFARGE ZEMENTWERKE
V červenci jsme našemu zákazníkovi LAFARGE ZEMENTWERKE předali vyhotovenou dokumentaci pro výrobu cyklónového odlučovače (vortex finder).
Obrázek (350x250px)15
Projektová dokumentace pro dva projekty SUMITOMO SHI FW ENERGIA OY v Asii
Na přelomu července a srpna jsme předali podrobnou projektovou dokumentaci pro dva projekty našeho zákazníka SUMITOMO SHI FW ENERGIA OY (www.shi-fw.com).
Obrázek (350x250px)16
Detail design potrubí přihřáté páry pro GE POWER
Firma IVITAS byla vybrána jako dodavatel projekční dokumentace potrubí přihřáté páry dvou bloků uhelné elektrárny ve Velké Británii.
Obrázek (350x250px)19
IVITAS vstupuje na polský trh
V březnu 2020 společnost IVITAS úspěšně vstoupila na polský trh. S podporou nového člena našeho týmu Jerzyho Modrzejewského jsme podepsali smlouvu s prvním polským zákazníkem.
Obrázek (350x250px)17
Projekční práce v rámci generální opravy elektrárny Tušimice II
Tým našich konstruktérů v současnosti vypracovává výrobní dokumentaci vybraných tlakových i netlakových částí čtyř kotlů pro bloky o výkonu 200 MWe v rámci plánované generální opravy elektrárny Tušimice II provozované společností ČEZ.
Obrázek (350x250px)18
IVITAS láká mladé talenty
Novým členem projekčního týmu IVITAS se v červnu 2020 stal Jan Kučera. Jan je absolventem Vysokého učení technického v Brně se specializací na procesní inženýrství a energetiku.
Obrázek (350x250px)44
Mnoho úspěšných pracovních i osobních projektů v roce!