Nastavení cookies
Statický výpočet a realizační dokumentace pro VYNCKE

V polovině června jsme zahájili práce na realizační dokumentaci dvou celků: spalinového kanálu mezi filtrem a komínem a kanálu recirkulovaných spalin. Realizační dokumentaci zpracujeme pro našeho stálého zákazníka, společnost VYNCKE

V rámci sjednané zakázky vypracujeme rovněž statický výpočet a výrobní dokumentace podpůrné ocelové konstrukce. Předání kompletní dokumentace  zákazníkovi proběhne do konce července.