Nastavení cookies
Výpočet potrubní trasy včetně ocelové konstrukce

V srpnu letošního roku jsme zahájili spolupráci s našim novým obchodním partnerem, firmou C&C engineering, pro kterou aktuálně zpracováváme výpočet potrubních tras pro akci „Ekologizace Teplárny Přerov“.

Součástí díla je pružnostní analýza horkovodů, pevnostní výpočet jednotlivých potrubních komponent a rovněž statický výpočet příslušných podpěr a ocelových konstrukcí.