Nastavení cookies
Návrh dvoukomorového tepelného výměníku

Koncem října jsme předali našemu zákazníkovi, společnosti ForSTEEL dokončenou výrobní dokumentaci dvoukomorového tepelného výměníku pro ohřev spalovacího plynu a vzduchu spalinami vysokopecního plynu, který bude instalován v areálu Třineckých železáren.

Statický výpočet a optimalizační návrh ocelové konstrukce tepelného výměníku respektují nejvyšší pracovní teplotu spalin 400 °C (krátkodobě do 15 min) a provozní teplotu vysokopecního plynu max 240 °C při nejvyšším pracovním přetlaku 20 kPa.