Obrázek (350x250px)42
IVITAS slaví 25 let

Děkujeme vám, našim tuzemským i zahraničním zákazníkům za důvěru, kterou vkládáte do našich projekčních, konstrukčních a inženýringových služeb. Jsme nesmírně hrdí a vděční, že již 25 let přispíváme svou činností k vašem úspěchu.

Obrázek (350x250px)41
Tušimice II - dokumentace skutečného provedení částí generální opravy

Koncem října jsme zahájili práce na zpracování dokumentace skutečného provedení generální opravy částí práškových hořáků, práškovodů a vzduchových kanálů dvou kotlů v elektrárně Tušimice II provozované společností ČEZ. 

Obrázek (350x250px)40
Dokumentace pro stavebního povolení (DSP) instalace kogenerační jednotky
Těší nás, že se našim novým zákazníkem stala firma innogy Energo. Prvním projektem, který pro innogy Energo aktuálně zpracováváme je dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) instalace kogenerační jednotky o výkonu 1 MWe v Náchodě.
Obrázek (350x250px)38
Studie proveditelnosti variant výstavby plynové kotelny

S našim dlouholetým zákazníkem ČEZ Energetické služby jsme uzavřeli smlouvu na zpracování studie proveditelnosti výstavby plynové kotelny ve výrobním závodě zákazníka působícím v oblasti potravinářského průmyslu. Cílem studie je technicko-ekonomické posouzení dvou variant nové plynové kotelny, která nahradí stávající uhelnou a bude zajišťovat dodávky páry potřebné pro výrobní technologie zákazníka.

 

Obrázek (350x250px)37
Třetí fáze rekonstrukce potrubí přihřáté páry pro projekt GE POWER ve Velké Británii

Naše spolupráce se skupinou GE POWER v oblasti projektů výměny potrubí přihřáté páry na třech blocích uhelné elektrárny ve Velké Británii pokračuje třetím a posledním blokem. V letech 2019 – 2021 na základě námi vypracovaných projektů společnost GE POWER úspěšně realizovala rekonstrukci potrubí prvního bloku britské elektrárny a v současnosti dokončuje rekonstrukci druhého.

Obrázek (350x250px)36
Realizační PD přepojení výstupního parovodu v teplárně TAMEH

V souvislosti s projektem modernizace energetických provozů v teplárně TAMEH jsme s našim významným zákazníkem, společností TAMEH Czech s.r.o. uzavřeli smlouvu na zpracování realizační projektové dokumentace přepojení výstupního parovodu z vysokotlakého rozvaděče VTR3 do VTR2.

Obrázek (350x250px)35
Výrobní dokumentace spalinových kanálů

Pro našeho dlouholetého obchodního partnera, společnost VYNCKE (https://www.vyncke.com), zpracováváme výrobní dokumentaci spalinových kanálů, a to včetně návrhu a statického výpočtu podpůrné ocelové konstrukce.

Obrázek (350x250px)34
“Shift to Green“ - IVITAS zahajuje spolupráci s firmou CAPSTONE
V návaznosti na našeho oznámení o regionálním partnerství se společností CAPSTONE GREEN ENERGY CORPORATION® jsme pozvali k rozhovoru Johna Buckoka, ředitele pro rozvoj obchodu CAPSTONE v Evropě. John hovoří o produktech a technologiích CAPSTONE, spolupráci se společností IVITAS a o tom, jaké novinky CAPSTONE plánuje v budoucnu.
Obrázek (350x250px)33
Nové partnerství s CAPSTONE GREEN ENERGY CORPORATION

S potěšením oznamujeme naše nové partnerství se společností CAPSTONE GREEN ENERGY CORPORATION.

Obrázek (350x250px)32
Nová plynová kotelna pro PORFIX-pórobetón

S našim zákazníkem, společností ČEZ Energetické služby, jsme uzavřeli smlouvu na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového tepelného zdroje (plynové kotelny) v areálu slovenské společnosti PORFIX-pórobetón v Zemianských Kostoľanech.

Obrázek (350x250px)31
Výrobní dokumentace vnitřního obložení zásobníků surového paliva

Koncem března naši projektanti dokončili výrobní dokumentaci vnitřního obložení zásobníků surového paliva v elektrárně Prunéřov II provozované společností ČEZ.

 

Obrázek (350x250px)30
Dodávka topné komory a kanálového hořáku
Topná komora navržená společností IVITAS byla v tomto týdnu úspěšně přepravena do areálu lakovny firmy BRUKOV, kde bude společně s kanálových hořákem instalována v rámci nového řešení likvidace emisí VOC (těkavé organické látky).
Obrázek (350x250px)29
Analýza skříně ventilátorového mlýna v elektrárně Prunéřov II
Naši specialisté v současnosti vypracovávají napěťově-deformační analýzu skříně vybraného ventilátorového mlýna v elektrárně Prunéřov II společnosti ČEZ.
Obrázek (350x250px)28
Detail engineering vzduchovodů a kouřovodů pro SUMITOMO
V tomto týdnu jsme byli našim významným zákazníkem, firmou SUMITOMO, vybráni jako dodavatel detail engineeringu vzduchovodů a kouřovodů pro projekt modernizace kotle v Rakousku. Rozsah naší práce bude zahrnovat detail engineering primárních a sekundárních vzduchů, kouřovody a recirkulace spalin. Práce na tomto zajímavém projektu zahájíme v druhém únorovém týdnu. Vyhotovená dokumentace bude zákazníkovi předána v několika etapách, přičemž poslední část obdrží v polovině dubna. 
Obrázek (350x250px)25
Vysokoteplotní pružinové závěsy pro elektrárnu Prunéřov II

Vysokoteplotní pružinové závěsy, vyrobené podle návrhu projektantů IVITAS byly počátkem ledna dodány elektrárně Prunéřov II, kterou provozuje společnost ČEZ.

 

Obrázek (350x250px)24
Veselé Vánoce a šťastný nový rok!
Obrázek (350x250px)23
Návrh a dodávka vysokoteplotních pružinových závěsů pro ČEZ
Začátkem prosince byla zahájena výroba pružinových závěsů, které budou na přelomu roku instalovány v elektrárně Prunéřov II.
Obrázek (350x250px)21
Návrh a dodávka topné komory a hořáku pro technologii na likvidaci emisí VOC
Našim novým obchodním partnerem je společnost ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., která se specializuje na dodávky technologií pro likvidaci emisí VOC (těkavé organické látky) vznikající v různých průmyslových odvětvích.
Obrázek (350x250px)4
Výrobní dokumentace částí HRSG kotle
V současnosti naši konstruktéři dokončují pro našeho zákazníka, společnost UNIS POWER výrobní dokumentaci tlakových a netlakových částí HRSG kotle, který bude instalován v německém Eisenhüttenstadtu.
Obrázek (350x250px)5
Výrobní dokumentace jevištních systémů pro BOSCH REXROTH
Přestože je naší hlavní specializací energetika, spolupráce na projektech jevištní technologie, které zahrnují rovněž využití hydraulických, elektromechanických či hybridních pohonů je pro konstruktéry IVITAS velmi zajímavá a ukazuje na technickou všestrannost našich zaměstnanců.
Obrázek (350x250px)6
Návrh dvoukomorového tepelného výměníku
Koncem října jsme předali našemu zákazníkovi, společnosti ForSTEEL dokončenou výrobní dokumentaci dvoukomorového tepelného výměníku pro ohřev spalovacího plynu a vzduchu spalinami vysokopecního plynu, který bude instalován v areálu Třineckých železáren.
Obrázek (350x250px)7
TAMEH Czech – studie napojení zemního plynu
Pro našeho zákazníka, společnost TAMEH Czech s.r.o., která provozuje teplárnu v huti Liberty Ostrava a.s. jsme vypracovali všeprofesní realizační projektovou dokumentaci rekonstrukce plynového kotle K4.
Obrázek (350x250px)8
GE POWER dokončila v Anglii rekonstrukci parního potrubí podle projektu IVITAS
Na základě projektu vypracovaného společností IVITAS (více informací v naší zprávě „Detail design potrubí přihřáté páry pro GE POWER“) náš zákazník, firma GE POWER úspěšně dokončila rekonstrukci parního potrubí pro první blok uhelné elektrárny ve Velké Británii.
Obrázek (350x250px)9
Rámcová smlouva se SIEMENS ENERGY
Těší nás, že jsme se společností SIEMENS ENERGY, s.r.o., o.z. Industrial Turbomachinery v září 2020 uzavřeli rámcovou smlouvu na projekční a konstruktérské práce spojené s technologickou a stavební částí parokondenzátního cyklu průmyslových parních turbín.
Obrázek (350x250px)10
Směšovací kus před absorbérem – studie proveditelnosti
Pro společnost SEV.EN ENGINEERING, která se zaměřuje na obnovu a optimální technický rozvoj elektrárny Chvaletice zpracováváme studii proveditelnosti instalace směšovacího kusu v kouřovodech mezi bloky a absorbérem.
Obrázek (350x250px)11
Plynofikace uhelných a olejových kotlů
V zemích Evropské unie i mnoha státech světa stále roste zájem o ekologičtější způsoby výroby energie.
Obrázek (350x250px)12
Dokumentace opravy ocelové konstrukce a autorský dozor
Pro našeho zákazníka VEOLIA ENERGIE ČR jsme vypracovali projektovou dokumentaci opravy ocelové konstrukce uložení vazníků a jeřábové dráhy v objektu oběhové stanice elektrárny Třebovice.
Obrázek (350x250px)20
Parkur pro charitu
Naše firma sponzorsky podpořila šestý ročník hobby jezdeckých závodů organizovaných stájí Akimarol (www.staj-akimarol.weebly.com), které se konaly v sobotu 22. srpna ve Stonavě.
Obrázek (350x250px)13
Dokumentace spalinového výměníku tepla
Se společností ForSTEEL pravidelně spolupracujeme v oblasti návrhů tepelných výměníků.
Obrázek (350x250px)14
Výrobní dokumentace pro LAFARGE ZEMENTWERKE
V červenci jsme našemu zákazníkovi LAFARGE ZEMENTWERKE předali vyhotovenou dokumentaci pro výrobu cyklónového odlučovače (vortex finder).
Obrázek (350x250px)15
Projektová dokumentace pro dva projekty SUMITOMO SHI FW ENERGIA OY v Asii
Na přelomu července a srpna jsme předali podrobnou projektovou dokumentaci pro dva projekty našeho zákazníka SUMITOMO SHI FW ENERGIA OY (www.shi-fw.com).
Obrázek (350x250px)16
Detail design potrubí přihřáté páry pro GE POWER
Firma IVITAS byla vybrána jako dodavatel projekční dokumentace potrubí přihřáté páry dvou bloků uhelné elektrárny ve Velké Británii.
Obrázek (350x250px)19
IVITAS vstupuje na polský trh
V březnu 2020 společnost IVITAS úspěšně vstoupila na polský trh. S podporou nového člena našeho týmu Jerzyho Modrzejewského jsme podepsali smlouvu s prvním polským zákazníkem.
Obrázek (350x250px)17
Projekční práce v rámci generální opravy elektrárny Tušimice II
Tým našich konstruktérů v současnosti vypracovává výrobní dokumentaci vybraných tlakových i netlakových částí čtyř kotlů pro bloky o výkonu 200 MWe v rámci plánované generální opravy elektrárny Tušimice II provozované společností ČEZ.
Obrázek (350x250px)18
IVITAS láká mladé talenty
Novým členem projekčního týmu IVITAS se v červnu 2020 stal Jan Kučera. Jan je absolventem Vysokého učení technického v Brně se specializací na procesní inženýrství a energetiku.