Obrázek (350x250px)10
Směšovací kus před absorbérem – studie proveditelnosti
Pro společnost Sev.en Engineering, která se zaměřuje na obnovu a optimální technický rozvoj elektrárny Chvaletice zpracováváme studii proveditelnosti instalace směšovacího kusu v kouřovodech mezi bloky a absorbérem. Navržené řešení zajistí rovnoměrné smíšení spalin z jednotlivých bloků s cílem homogenizovat vstupní koncentraci TZL na vstupu do obou absorbérů.