Nastavení cookies
Rámcová smlouva se SIEMENS ENERGY
Těší nás, že jsme se společností SIEMENS ENERGY, s.r.o., o.z. Industrial Turbomachinery v září 2020 uzavřeli rámcovou smlouvu na projekční a konstruktérské práce spojené s technologickou a stavební částí parokondenzátního cyklu průmyslových parních turbín.