Obrázek (350x250px)9
Rámcová smlouva se Siemens Energy
Těší nás, že jsme se společností Siemens Energy, s.r.o., o.z. Industrial Turbomachinery v září 2020 uzavřeli rámcovou smlouvu na projekční a konstruktérské práce spojené s technologickou a stavební částí parokondenzátního cyklu průmyslových parních turbín.