Nastavení cookies
Třetí fáze rekonstrukce potrubí přihřáté páry pro projekt GE POWER ve Velké Británii

Naše spolupráce se skupinou GE POWER v oblasti projektů výměny potrubí přihřáté páry na třech blocích uhelné elektrárny ve Velké Británii pokračuje třetím a posledním blokem. V letech 2019 – 2021 na základě námi vypracovaných projektů společnost GE POWER úspěšně realizovala rekonstrukci potrubí prvního bloku britské elektrárny a v současnosti dokončuje rekonstrukci druhého.

V případě posledního rekonstruovaného bloku vypracuje tým IVITAS podrobný návrh parního, uvolňovacího a odvodňovacího potrubí. Rozsah naší práce zahrnuje zejména výpočty potrubí a tvarovek, analýzu napětí, izometrické výkresy, 3D model, detaily svarových úkosů, specifikace závěsů a podpěr, dokumentaci pomocných ocelových konstrukcí, výkresy atypických uložení. Obdobně jako u předchozí dvou projektů bude posledním krokem vyhotovení dokumentace skutečného stavu.

Smlouva na vypracování projektu pro výměnu potrubí tohoto bloku byla podepsána se švýcarskou GE STEAM POWER Switzerland GmbH.