Obrázek (350x250px)12
Dokumentace opravy ocelové konstrukce a autorský dozor
Pro našeho zákazníka Veolia Energie ČR jsme vypracovali projektovou dokumentaci opravy ocelové konstrukce uložení vazníků a jeřábové dráhy v objektu oběhové stanice elektrárny Třebovice. Rozsah vypracované dokumentace zahrnoval statický výpočet, podrobnou technickou zprávu, konstrukční a dílenské výkresy celku a detailů včetně materiálové specifikace.

Během realizace samotné opravy ocelové konstrukce jsme vykonávali autorský dozor.