Nastavení cookies
Dokumentace pro úpravy kotle pro spalování biomasy

Na přelomu roku 2021/2022 jsme s našim novým obchodním partnerem, společností PBS Brno (www.pbs.cz) uzavřeli smlouvu na zpracování dokumentace pro provedení stavby investiční akce „Úpravy kotle pro spalování biomasy v elektrárně Veolia Energie Kolín“.

Rozsah námi zajišťovaných projekčních prací zahrnuje části technologické, stavební a ocelových konstrukcí včetně dokumentace demontáží stávající technologie. Dokumentace bude zpracována na základě studie proveditelnosti zpracovanou PBS Brno.