Nastavení cookies
Detail engineering vzduchovodů a kouřovodů pro SUMITOMO
V tomto týdnu jsme byli našim významným zákazníkem, firmou SUMITOMO, vybráni jako dodavatel detail engineeringu vzduchovodů a kouřovodů pro projekt modernizace kotle v Rakousku. Rozsah naší práce bude zahrnovat detail engineering primárních a sekundárních vzduchů, kouřovody a recirkulace spalin. Práce na tomto zajímavém projektu zahájíme v druhém únorovém týdnu. Vyhotovená dokumentace bude zákazníkovi předána v několika etapách, přičemž poslední část obdrží v polovině dubna.