Nastavení cookies
Dokumentace spalinového výměníku tepla
Se společností ForSTEEL pravidelně spolupracujeme v oblasti návrhů tepelných výměníků. Plnění IVITAS v těchto projektech obvykle zahrnuje statický výpočet ocelové konstrukce a technologické části samotného výměníku, optimalizační návrh a výrobní dokumentaci technologické části výměníku, okolní ocelové konstrukce, plošin, střechy, přechodových kusů a geodetické zaměření potrubí v areálu zákazníka.

V současnosti naši konstruktéři zpracovávají pro ForSTEEL výrobní dokumentaci dvoukomorového tepelného výměníku pro ohřev spalovacího plynu a vzduchu spalinami vysokopecního plynu, který bude instalován v areálu Třineckých železáren.

Výpočet výměníku provádíme pomocí prostorovém modelu v programu SCIA Engineer metodou konečných prvků. Analýza teplotního pole na rozhraní mezi komorami výměníku probíhá v softwaru ANSYS Workbench. Model a výrobní dokumentaci zpracovávají naši konstruktéři v Autodesk Inventor a AutoCAD.

Přejeme společnosti ForSTEEL mnoho úspěšných projektů a těšíme se na další spolupráci nejen v oblasti zpracování dokumentace tepelných výměníků.