Nastavení cookies
“Shift to Green“ - IVITAS zahajuje spolupráci s firmou CAPSTONE

Společnost IVITAS nově navázala partnerství s americkým výrobcem mikroturbín, společností CAPSTONE GREEN ENERGY CORPORATION®, dříve CAPSTONE TURBINE CORPORATION® (www.capstonegreenenergy.com). V rámci této spolupráce rozšíří IVITAS svou nabídku služeb o návrhy a implementace energetických řešení založených na produktové řadě mikroturbín CAPSTONE s cílem pomáhat svým zákazníkům v České republice, na Slovensku a v Polsku k dosažení jejich plánů v oblasti úspor energie, snižování emisí uhlíku a zajištění energetické soběstačnosti. 

K dnešnímu dni firma CAPSTONE dodala téměř 10 000 kusů mikroturbín různých výkonů, které byly instalovány v 83 zemích světa. Jen v roce 2020 ušetřily energetické systémy na bázi mikroturbín CAPSTONE svým zákazníkům odhadem 217 milionů dolarů ročních nákladů na energie a 397 000 tun uhlíku. 

Rozhovor se zástupcem společnosti CAPSTONE pro Evropu

Abychom se dozvěděli více o firmě CAPSTONE a jejich novém partnerství s IVITAS, sešli jsme se s ředitelem rozvoje obchodu společnosti CAPSTONE Johnem Buckokem.

Můžete nám prosím poskytnout stručný přehled o značce CAPSTONE, technologii a produktech, které nabízí?

Velmi rád. Heslo, kterým v CAPSTONE žijeme je "Shift To Green". Tento slogan odkazuje na naše zaměření na čistou a spolehlivou energii, které dosahujeme integrací našeho inovativního turbínového motoru, pokročilé výkonové elektroniky a patentované technologie vzduchových ložisek.

Jednotlivé mikroturbíny CAPSTONE GREEN ENERGY využívají širokou škálu paliv, mezi které patří zemní plyn, bioplyn, skládkový plyn, LPG/propan nebo také kapalná paliva (nafta, petrolej a letecký benzín). V aplikacích pro využití odpadních nebo zbytkových plynů naše mikroturbíny spalují plyny, které by jinak zůstaly nevyužity, resp. spáleny na flérách nebo uvolněny přímo do atmosféry. 

Mikroturbíny CAPSTONE jsou kompaktní, tiché, lehké, mohou být instalovány jednotlivě nebo v konfiguraci "multi-pack"; fungují paralelně s místní energetickou sítí nebo v ostrovním režimu nezávisle na ní. Výkonový rozsah pokrývá škálu od 65 kW do 1MW.

Turbíny mají pouze jednu pohyblivou část a patentovaná technologie vzduchových ložisek hřídele rotoru je zcela bez potřeby mazání olejem a použití chladicích kapalin. Při provozování tedy odpadá likvidace nebezpečných materiálů. Kombinace těchto dvou funkcí se promítá do nízkých požadavků na údržbu a prakticky neexistujících prostojů z důvodu oprav. V porovnání s motory bez katalyzátorů navíc vykazují mikroturbíny CAPSTONE nejnižší emise.

Jaký typ zákazníků využívá energetické řešení založené na mikroturbínách CAPSTONE?

Naši zákazníci mohou být obecně rozděleni do tří základních skupin: ti, kteří chtějí vyrábět teplo (rovněž ve formě páry) a/nebo chlad a elektřinu lokálně; zákazníci, kteří disponují plynnými palivy pro variabilní výrobu energií (0–100 %) a zákazníci s kombinací těchto dvou potřeb.

Zcela samostatným typem jsou zákazníci z oblasti kritické infrastruktury, požadující spolehlivý záložní zdroj pro případ výpadku sítě. 

Do první skupiny zákazníků patří např. výrobci potravin a nápojů, farmaceutické firmy, chemické provozy, maloobchod, kancelářské a obytné budovy, nemocnice, hotely nebo sportoviště (bazény, wellness centra a zimní stadióny). 

Mezizákazníky, kteří disponují plynnými palivy s proměnlivou kvalitou pro výrobu energie mohou být provozovatelé bioplynových stanic včetně stanic odpadových, skládek nebo různé typy průmyslových provozů.  

Jaké jsou hlavní výhody mikroturbín CAPSTONE?

Jejich hlavními výhodami jsou energetická účinnost, velmi nízké emise, jednoduchost, škálovatelnost a nízké náklady na údržbu. 

Je rovněž důležité sdělit, že naše mikroturbíny mohou být provozovány prakticky bez servisních prostojů. Průměrná délka servisního zásahu je přibližně 4 hodiny ročně a vzhledem k tomu, že systémy CAPSTONE jsou modulární, můžete jednu turbínu vypnout, zatímco ostatní budou pokračovat v práci. 

Zákazníkům nabízíme prodloužené záruky na 5, 10, 15 a 20 let, které pokrývají plánovanou a neplánovaná údržbu našich systémů. 

Můžete nás informovat o několika zajímavých referenčních projektech CAPSTONE?

Velmi rád. Uvedu dva příklady ze sousedního Německa, které je pro CAPSTONE významným trhem. První je instalace mikroturbíny C1000 s dvoustupňovým výměníkem tepla pro výrobce nápojů Gerolsteiner, kde se teplá voda a pára používají při procesu oplachování lahví a k jejich desinfekci, vyrobená elektřina je využívána ve výrobě. Druhým příkladem je systém na bázi mikroturbíny C800 instalovaný u zákazníka METRO C&C. Tato instalace je provozována ve spojení s absorpční chladící jednotkou využívanou ke chlazení mrazících boxů a klimatizaci skladů i kanceláří. Přebytky vyrobené elektrické energie jsou dodávány do sítě.

Mnoho dalších zajímavých referenčních projektů je uvedeno na našem webu www.capstonegreenenergy.com a také na stránkách partnerských firem. 

Dochází v produktové řadě CAPSTONE k nějakým inovacím?

S odkazem na motto "Shift To Green" plánujeme větší posun směrem k obnovitelným zdrojům. Nabízíme rovněž komplexní řešení mikrosítí, kdy našim klientům navrhneme vhodnou kombinaci produktů pro dosažení soběstačnosti. Tato řešení budou na bázi mikroturbíny, baterií a např. solárních panelů. Kombinace těchto systémů zákazníkům zajistí plnou soběstačnost v oblasti energetiky.

Proč jste se rozhodli pro spolupráci s IVITAS a co očekáváte od tohoto partnerství do budoucna?

IVITAS je svým zaměřením společnost, kterou považujeme za ideálního partnera.

Tým vysoce kvalifikovaných profesionálů IVITAS poskytuje svým klientům kompletní řešení v oblasti zajištění jejich energetických potřeb, což je pro nás při posuzování vhodných partnerů velmi důležité. Naše mikroturbíny jsou součástí komplexního, dobře zmapovaného řešení a nemohou být prodávány samostatně bez návazných zařízení.

Z našeho pohledu je IVITAS firmou, která umí veškeré souvislosti správně vyhodnotit a jejich dlouholeté zkušenosti v oblasti energetiky pro nás představují tu správnou volbu partnera pro spolupráci.

Důležitým bodem pro nás byl i způsob zajištění servisních služeb, který se vedení společnosti zavázalo realizovat dle našich standardů. Do budoucna se tak IVITAS stane autorizovaným servisním střediskem se servisními techniky vyškolenými v CAPSTONE. 

Těšíme se, že nám IVITAS pomůže s růstem značky CAPSTONE v České republice, na Slovensku a v Polsku. Věříme, že IVITAS má před sebou zářnou budoucnost a očekáváme, že se stane jedním z nejdůležitějších distributorů CAPSTONE v Evropě.

Jaké jsou plány CAPSTONE do budoucna?

Jak již bylo zmíněno dříve, zaměříme se na obnovitelné zdroje energie a mikrosítě. Ty budou zahrnovat úložiště energie na bázi lithiových baterií, výrobu el. energie a tepla (teplá voda a pára) v kombinaci se solárními panely. Plánujeme rovněž zavedení možností pronájmu našich mikroturbín, které jsou vhodné pro zákazníky, kteří potřebují energii dočasně, jako jsou např. festivaly a další speciální akce.

Nového partnerství IVITAS/CAPSTONE GREEN ENERGY umožní zákazníkům v České republice, na Slovensku a v Polsku přístup k dalším možnostem výroby nízkoemisní energie s pozitivním dopadem na životní prostředí.