Nastavení cookies
Obrázek 350x25032

Projekt a dodávka RCO jednotky

V rámci dlouhodobé spolupráce s našim stálým zákazníkem ELVAC EKOTECHNIKA jsme navrhli a dodali strojní část RCO jednotky, která bude sloužit k čištění vzdušiny od těkavých organických látek (VOC).

Obrázek 350x25031

Statický výpočet ocelové konstrukce chladících jednotek

V polovině dubna jsme předali našemu zákazníkovi, společnosti HA.EM statický výpočet ocelové konstrukce pro chladící jednotky v areálu farmaceutické firmy TEVA Česká republika.

Obrázek 350x25030

Teplárna Trmice - realizační dokumentace vysokotlakých parovodů

Koncem února jsme dokončili realizační dokumentaci vysokotlakých parovodů na kotli K6 v Teplárně Trmice.

Obrázek 350x25029

Studie proveditelnosti doplnění palivové základny o LPG

Koncem roku 2022 jsme odevzdali studii proveditelnosti doplnění palivové základny o LPG v areálu předního výrobce aerosolových nádobek.

Obrázek 350x25028

Dokumentace pro úpravy kotle pro spalování biomasy

V červenci jsme odevzdali dokumentaci pro provedení stavby investiční akce „Úpravy kotle pro spalování biomasy v elektrárně Veolia Energie Kolín“.

Obrázek 350x25027

Statický výpočet točny odlitků

V polovině května jsme našemu zákazníkovi, společnosti KOFING předali zpracovaný statický výpočet točny o průměru 4,45 m. Točna slouží pro výměnu beden pro přepravu nálitků a vtoků.

Obrázek 350x25026

Elektrárna Prunéřov II – pružnostní analýza parovodů

Pro společnost ČEZ Energetické produkty jsme zpracovali pružnostní analýzu parovodů přihřáté páry na blocích elektrárny EPR II. Účelem analýzy bylo ověření nastavení jednotlivých pružinových závěsů, včetně návrhu opatření pro uvedení závěsů do jejich pracovních oblastí. 

Obrázek 350x25025

Výrobní dokumentace ocelové konstrukce

pro našeho zákazníka PROMUS Katowice jsme vypracovali výrobní dokumentaci ocelové konstrukce technologických lávek a plošin pro koncového zákazníka Škoda Auto.

Obrázek 350x25024

Montážní dokumentace uložení vysokotlakého potrubí

Pro zákazníka Hutní Montáže jsme dokončili práce na montážní dokumentaci v rámci projektu regeneračního kotle pro zahraničního investora. V rozsahu byly zejména vysokotlaká potrubí, jejich uložení a napojení na ocelové konstrukce.

Obrázek 350x25023
Posouzení problémů spalinového kotle

Posouzení problémů spalinového kotle o výkonu 8,25 MWt, ve kterém je využíváno teplo spalin z výroby sazí.

 

 

Obrázek 350x25022

Veolia Energie – dokumentace pro horkovodní plynovou kotelnu 2 x 20 MW

Dokumentace pro společné územní a stavební povolení pro horkovodní plynovou kotelnu o příkonu 2 x 20 MW v areálu elektrárny Třebovice.

Obrázek 350x25021
Realizační PD přepojení výstupního parovodu v teplárně TAMEH
V souvislosti s projektem modernizace energetických provozů v teplárně TAMEH jsme pro našeho významného zákazníka, společnost TAMEH Czech s.r.o. zpracovali realizační projektovou dokumentaci přepojení výstupního parovodu z vysokotlakého rozvaděče VTR3 do VTR2.
Obrázek 350x25020

Rekonstrukce potrubí přihřáté páry pro projekt GE POWER ve Velké Británii

Pro společnost GE POWER jsme vypracovali detail engineering parního, uvolňovacího a odvodňovacího potrubí na třech kotlích elektrárny ve Velké Británii.

Obrázek 350x25019

Dodávka RCO jednotky 

Pro našeho zákazníka ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. jsme navrhli a dodali strojní část RCO jednotky (regenerativní katalytické oxidace), jejímž účelem je čištění znečištěné vzdušiny od těkavých organických látek (VOC). Technologie dosahuje účinnosti čištění nad 99 % a koncem října byla nainstalována u konečného zákazníka na Slovensku.  

Obrázek 350x25017

Výrobní dokumentace kanálů pro SUMITOMO SHI FW

Pro společnost SUMITOMO SHI FW jsme vypracovali výrobní dokumentaci vzduchových a spalinových kanálů, které budou součástí dodávky fluidního kotle realizovaného pro konečného zákazníka v Rakousku.

Obrázek 350x25016

Návrh parního ohřívače koksárenského plynu pro ARCELORMITTAL - TOPLANA ZENICA

Společnost IVITAS byla vybrána jako dodavatel parního ohřívače koksárenského plynu pro novou bosenskou teplárnu TOPLANA ZENICA na základě předchozí úspěšné spolupráce s firmami skupiny ARCELORMITTAL. 
Obrázek 350x25015

Dokumentace pro stavební povolení instalace kogenerační jednotky a plynového kotle

Pro našeho významného obchodního partnera, společnost KOMTERM, jsme vypracovali projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) instalace kogenerační jednotky s výkonem 200 kWe a plynového kotle do jejich stávající kotelny v Doksech. 

Obrázek 350x25014
Návrh a dodávka vysokoteplotních pružinových závěsů
Vysokoteplotní pružinové závěsy, vyrobené podle návrhu IVITAS pro elektrárnu PRUNÉŘOV II, kterou provozuje společnost ČEZ. 
Obrázek 350x25010
TAMEH Czech – studie napojení zemního plynu
Pro našeho zákazníka, společnost TAMEH Czech s.r.o., která provozuje teplárnu v huti Liberty Ostrava a.s. jsme vypracovali všeprofesní realizační projektovou dokumentaci rekonstrukce plynového kotle K4, který je v současné době provozován s vysokopecním a koksárenským plynem, na provoz i se zemním plynem, za předpokladu splnění emisních limitů platných od roku 2021 pro všechny kombinace spalovaných plynů.
Obrázek 350x2509
Výrobní dokumentace potrubí ve strojovně turbíny
Výrobní dokumentace potrubí včetně pevnostních výpočtů.
Obrázek 350x2507
Návrh dvoukomorového tepelného výměníku
Výrobní dokumentace dvoukomorového tepelného výměníku pro ohřev spalovacího plynu a vzduchu spalinami vysokopecního plynu. Statický výpočet a optimalizační návrh ocelové konstrukce tepelného výměníku respektují nejvyšší pracovní teplotu spalin 400 °C (krátkodobě do 15 min) a provozní teplotu vysokopecního plynu max 240 °C při nejvyšším pracovním přetlaku 20 kPa.
Obrázek 350x25012
Projektová dokumentace haly drtící linky
Projektová dokumentaci haly drtící linky a objektu dotřídění železné frakce. Oba soubory jsou součástí technologického zařízení na drcení kovového odpadu ve Vysokém Mýtě.
Obrázek 350x25011
Výrobní dokumentace potrubí
Výrobní dokumentace potrubí.
Obrázek 350x2505
Tlumiče hluku odfuku páry
Návrh, výroba a dodávka tří tlumičů hluku v rámci akce výstavba plynové parní kotelny v areálu OP PAPÍRNA v Olšanech (člen skupiny DELFORT INTERNATIONAL).
Obrázek 350x2508
Projektová dokumentace plynových kotelen
Projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUR, DSP), inženýrská činnost a zpracování všeprofesní projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) dvou plynových kotelen v areálu společnosti IVECO Czech Republic ve Vysokém Mýtě.