Obrázek 350x25015

Dokumentace pro stavební povolení instalace kogenerační jednotky a plynového kotle

Pro našeho významného obchodního partnera, společnost KOMTERM, jsme vypracovali projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) instalace kogenerační jednotky s výkonem 200 kWe a plynového kotle do jejich stávající kotelny v Doksech. 

Obrázek 350x25013
Cyklónový odlučovač

Návrh a dodávka separačního cyklónu pro významnou nadnárodní společnost. Cyklónový odlučovač byl vyroben na základě dokumentace vypracované konstruktéry IVITAS, instalace proběhla v provozu zákazníka počátkem roku 2021.

Obrázek 350x25014
Návrh a dodávka vysokoteplotních pružinových závěsů
Vysokoteplotní pružinové závěsy, vyrobené podle návrhu IVITAS pro elektrárnu Prunéřov II, kterou provozuje společnost ČEZ. 
Obrázek 350x25010
TAMEH Czech – studie napojení zemního plynu
Pro našeho zákazníka, společnost TAMEH Czech s.r.o., která provozuje teplárnu v huti Liberty Ostrava a.s. jsme vypracovali všeprofesní realizační projektovou dokumentaci rekonstrukce plynového kotle K4, který je v současné době provozován s vysokopecním a koksárenským plynem, na provoz i se zemním plynem, za předpokladu splnění emisních limitů platných od roku 2021 pro všechny kombinace spalovaných plynů.
Obrázek 350x2509
Výrobní dokumentace potrubí ve strojovně turbíny
Výrobní dokumentace potrubí včetně pevnostních výpočtů.
Obrázek 350x2507
Návrh dvoukomorového tepelného výměníku
Výrobní dokumentace dvoukomorového tepelného výměníku pro ohřev spalovacího plynu a vzduchu spalinami vysokopecního plynu. Statický výpočet a optimalizační návrh ocelové konstrukce tepelného výměníku respektují nejvyšší pracovní teplotu spalin 400 °C (krátkodobě do 15 min) a provozní teplotu vysokopecního plynu max 240 °C při nejvyšším pracovním přetlaku 20 kPa.
Obrázek 350x25012
Projektová dokumentace haly drtící linky
Projektová dokumentaci haly drtící linky a objektu dotřídění železné frakce. Oba soubory jsou součástí technologického zařízení na drcení kovového odpadu ve Vysokém Mýtě.
Obrázek 350x25011
Výrobní dokumentace potrubí
Výrobní dokumentace potrubí.
Obrázek 350x2505
Tlumiče hluku odfuku páry
Návrh, výroba a dodávka tří tlumičů hluku v rámci akce výstavba plynové parní kotelny v areálu OP Papírna v Olšanech (člen skupiny delfort International)
Obrázek 350x2508
Projektová dokumentace plynových kotelen
Projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUR, DSP), inženýrská činnost a zpracování všeprofesní projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) dvou plynových kotelen v areálu společnosti Iveco Czech Republic ve Vysokém Mýtě.