Nastavení cookies
Analýza skříně ventilátorového mlýna v elektrárně Prunéřov II

Naši specialisté v současnosti vypracovávají napěťově-deformační analýzu skříně vybraného ventilátorového mlýna v elektrárně Prunéřov II společnosti ČEZ. Analýza je prováděna metodou konečných prvků a jejím cílem je zajištění správné funkčnosti a provozuschopnosti daného zařízení včetně návrhu vyztužujících prvků. Výstup analýzy ve formě technické zprávy bude zákazníkovi, společnosti ČEZ, předán začátkem května.