Nastavení cookies
Projektová dokumentace pro instalaci fotovoltaické elektrárny

Začátkem prosince jsme uzavřeli s firmou Vítkovice Cylinders smlouvu na zpracování sloučené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby instalace fotovoltaické elektrárny na střešní konstrukci výrobních hal zákazníka.

 

 

V rozsahu sjednané zakázky je rovněž zajištění 3D skenování stávající střešní ocelové konstrukce hal a vyřízení povolení k realizaci akce od dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.