Nastavení cookies

Veolia Energie – dokumentace pro horkovodní plynovou kotelnu 2 x 20 MW

Dokumentace pro společné územní a stavební povolení pro horkovodní plynovou kotelnu o příkonu 2 x 20 MW v areálu elektrárny Třebovice.

Rozsah zpracované dokumentace zahrnoval kompletní dokladovou část, tzn. zajištění veškerých podkladů pro všechna správní řízení a vyřízení povolení k realizaci investiční akce od dotčených orgánů státní správy, správců sítí a zapracování připomínek dotčených stran.

V rámci zakázky projektanti IVITAS rovněž vypracovali dokumentaci pro případné likvidace, bourací práce a úpravy staveb.

 

Zákazník: Veolia Energie ČR, a.s.

Místo realizace: elektrárna Třebovice, Česká republika

Rok realizace: 2021