Nastavení cookies
Posouzení problémů spalinového kotle

Posouzení problémů spalinového kotle o výkonu 8,25 MWt, ve kterém je využíváno teplo spalin z výroby sazí.

Na základě místní prohlídky, prošetření dat z řídícího systému a informací od provozovatele jsme zanalyzovali provozní problémy spalinového kotle. Tyto problémy se projevovaly především nadměrnou korozí spalinových trubek a vyústily v několik havárií a odstávek zařízení. Součástí námi zpracované analýzy byly rovněž návrhy vhodných variant řešení.

 

Zákazník: CS Cabot

Místo realizace: CS Cabot, Česká republika

Rok realizace: 2022