Nastavení cookies

Návrh parního ohřívače koksárenského plynu pro ARCELORMITTAL - TOPLANA ZENICA

Společnost IVITAS byla vybrána jako dodavatel parního ohřívače koksárenského plynu pro novou bosenskou teplárnu TOPLANA ZENICA na základě předchozí úspěšné spolupráce s firmami skupiny ARCELORMITTAL. 

 

Zadání ARCELORMITTAL:

 • návrh, výroba, dodávka a uvedení do provozu samostatného parního ohřívače koksárenského plynu s příslušenstvím
 • návrh dvou řešení ohřevu: nemrznoucí směs na bázi glykolu a parní ohřev
 • zvýšení teploty koksárenského plynu z 10 – 25° C na 60° C
 • návrh systému monitorování vlhkosti na výstupu výměníku 
 • omezení (prevence) zanášení plynových cest, armatur a hořáků. 

Řešení způsobu ohřevu koksárenského plynu dojednané s ARCELORMITTAL:

 • Samostatný parní ohřívák koksárenského plynu
  • (Trubkový) tepelný výměník 
  • Připojovací potrubí
  • Parní a kondenzační potrubí včetně ventilů
  • Měření teploty
  • Ovladač
  • Ovládací/napájecí kabely
  • Návrh připojení do řídícího systému kotelny
  • Měření vlhkosti na výstupu výměníku

Přehled projektu

V rámci firemní strategie zaměřené na minimalizaci negativních dopadů energetických a ocelárenských provozů na životní prostředí se společnost ARCELORMITTAL v roce 2018 rozhodla postavit moderní teplárnu - TOPLANA ZENICA, která bude dodávat teplo pro bosenské město Zenica, jakož i většinu potřebné energie ocelárně ARCELORMITTAL ZENICA. Nový závod nahradí starší, méně účinné uhelné bloky. 

Pro úspěšné fungování teplárny bylo potřeba navrhnout ohřívač koksárenského plynu, který zajistí ohřev přiváděného plynu s teplotou 10 - 25° C na konečnou výstupní teplotu 60° C.

Cílem projektu bylo nejen navrhnout systém, který účinně ohřívá koksárenský plyn nižší kvality a umožní jeho účinnou distribuci, ale také zabrání hromadění naftalenu v plynových cestách, armaturách a hořácích.

S požadavkem na efektivní a spolehlivé řešení se společnost ARCELORMITTAL obrátila na odborníky ze společnosti IVITAS.

V rámci projektu bylo se společností ARCELORMITTAL dojednáno, že IVITAS dodá klíčová zařízení, která mají zásadní dopad na funkci technologické jednotky. Potrubní napojení a přechodové kusy byly, na základě výrobní dokumentace vypracované firmou IVITAS, vyrobeny a instalovány lokálně, to vše s ohledem na optimalizaci celkových investičních nákladů.

Úkolem společnosti IVITAS bylo navrhnout výměník tepla s měřením teploty v reálném čase, parním a kondenzačním potrubím, armaturami, řídící jednotkou, ovládací a napájecí kabeláží a vstupním připojením k řídícímu systému kotle.

Po úvodním zhodnocení zadání projektu a návazných technických jednáních mezi IVITAS aARCELORMITTAL - TOPLANA ZENICA byla zakázka rozšířena o dodávku měření vlhkosti výstupu tepelného výměníku za účelem monitorování úniku páry.

IVITAS – dodavatel řešení 

Dvě varianty řešení představené společností IVITAS splňovaly požadované parametry a nabídly zákazníkovi ARCELORMITTAL - TOPLANA ZENICA volbu mezi použitím nemrznoucí směsi nebo páry.

Veškerá projekční dokumentace poptávaného zařízení byla předána ARCELORMITTAL - TOPLANA ZENICA v červenci 2019. Po dokončení nezbytných přípravných stavebních prací v TOPLANA ZENICA byly odeslány jednotlivé položky zařízení včetně instalačních a provozních manuálů v jazyce zákazníka a začátkem května 2020 byly úspěšně převzaty zákazníkem.

Montáž a uvedení do provozu

Instalace parního ohřívače koksárenského plynu včetně příslušenství a jeho uvedení do provozu byla dokončena v dubnu 2021.

Nově postavená teplárna s kapacitu výroby páry 150 t / hod (37 bar, 420° C). využívá jako palivo koksárenský a vysokopecní plyn. 

Díky kvalitně připravenému projektu a provozu teplárny s velkou účinností, která splňuje nejvyšší standardy a ekologické normy EU, se výrazně sníží emise CO2, prachu, NOx a SO2.

Pomáháme našim zákazníku s ekologizací jejich provozů

Společnost IVITAS je hrdá, že je součástí projektů ARCELORMITTAL zaměřených na zlepšování životního prostředí, a že svými znalostmi přispěje k zdravějšímu ovzduší v bosenském městě Zenica. 

 

Zákazník: ARCELORMITTAL / TOPLANA ZENICA

Místo realizace: Zenica, Bosna

Rok realizace: 2021