Nastavení cookies

Studie proveditelnosti doplnění palivové základny o LPG

Koncem roku 2022 jsme odevzdali studii proveditelnosti doplnění palivové základny o LPG v areálu předního výrobce aerosolových nádobek. Studie proveditelnosti zahrnovala návrh a popis koncepce technického řešení včetně odborného odhadu investičních nákladů a časové náročnosti realizace.

 

Zákazník: Technoprojekt, a.s.

Místo realizace: Česká republika

Rok realizace: 2022