Nastavení cookies

Dodávka RCO jednotky 

Pro našeho zákazníka ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. jsme navrhli a dodali strojní část RCO jednotky (regenerativní katalytické oxidace), jejímž účelem je čištění znečištěné vzdušiny od těkavých organických látek (VOC). Technologie dosahuje účinnosti čištění nad 99 % a koncem října byla nainstalována u konečného zákazníka na Slovensku.  

Technologie je vhodná pro čištění vzdušiny s nízkým a středním obsahem VOC tj. cca 0,3-3 g/m3. Z hlediska objemu čištěné vzdušiny se jedná o jednotky až desítky tisíc m3 /h. Typickými zdroji takovýchto emisí jsou lakovny, povrchové úpravny materiálů a výrobků, zdroje z chemického i farmaceutického průmyslu. 

Zákazník: ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.

Místo realizace: Slovensko

Rok realizace: 2021