Obrázek 350x2507
Návrh dvoukomorového tepelného výměníku

Výrobní dokumentace dvoukomorového tepelného výměníku pro ohřev spalovacího plynu a vzduchu spalinami vysokopecního plynu. Statický výpočet a optimalizační návrh ocelové konstrukce tepelného výměníku respektují nejvyšší pracovní teplotu spalin 400 °C (krátkodobě do 15 min) a provozní teplotu vysokopecního plynu max 240 °C při nejvyšším pracovním přetlaku 20 kPa.

Výpočet výměníku byl proveden pomocí prostorovém modelu v programu SCIA Engineer metodou konečných prvků. Analýza teplotního pole na rozhraní mezi komorami výměníku proběhla v softwaru ANSYS Workbench. Model a výrobní dokumentaci zpracovali naši konstruktéři v Autodesk Inventor a AutoCAD.

Místo realizace: Třinecké železárny
Zákazník: ForSTEEL
Rok realizace: 2020
Použitý software: Autodesk Inventor, AutoCAD, SciaEngineer, ANSYS Workbench