Obrázek 350x25011
Výrobní dokumentace potrubí

Plnění IVITAS spočívalo ve zpracování Detail engineeringu (DE) potrubních tras provozních souborů v rámci akce Gas Cooling System pro společnost Tata Steel.

Dokumentace zahrnovala:  
Izometrické výkresy potrubí
Výkresy hlavních potrubí 
Seznamy potrubí
Specifikace materiálu

Součástí zakázky byla rovněž aktualizace 3D modelu potrubních tras v AutoCAD Plant 3D.

Místo realizace: Česká republika / Nizozemsko 
Zákazník: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek
Rok realizace: 2019 - 2020
Použitý software: AutoCAD Plant 3D, CAEPIPE