Nastavení cookies

Rekonstrukce potrubí přihřáté páry pro projekt GE POWER ve Velké Británii

Pro společnost GE POWER jsme vypracovali detail engineering parního, uvolňovacího a odvodňovacího potrubí na třech kotlích elektrárny ve Velké Británii.

Námi vypracovaná dokumentace zahrnovala analýzu mračen bodů z 3D laser skenů, pevnostní výpočty potrubí a tvarovek, analýzu napětí, izometrické výkresy, 3D model potrubních tras, detaily svarových hran, specifikace závěsů a podpěr, výrobní dokumentaci pomocných ocelových konstrukcí, výkresy atypických uložení a vyhotovení dokumentace skutečného stavu. 

 

Zákazník:  GE POWER

Místo realizace:  Velká Británie

Rok realizace:  2019 - 2021