Nastavení cookies

Dokumentace pro úpravy kotle pro spalování biomasy

V červenci jsme odevzdali dokumentaci pro provedení stavby investiční akce „Úpravy kotle pro spalování biomasy v elektrárně Veolia Energie Kolín“.

 

 

Rozsah námi zajišťovaných projekčních prací zahrnoval části technologické, stavební a ocelových konstrukcí včetně dokumentace demontáží stávající technologie.

Dokumentace byla vypracována na základě studie proveditelnosti, kterou vyhotovila PBS Brno.

 

Zákazník:  PBS Brno

Místo realizace: Kolín, Česká republika

Rok realizace: 2022