Nastavení cookies

V rámci DeNOx projektů navrhujeme snižování emisí NOx prostřednictvím primárních opatření spočívajících v aplikaci nízkoemisních (LowNOx) hořáků, recirkulaci spalin a pásmování vzduchu.  Naši specialisté rovněž navrhnout začlenění vhodné sekundární metody (např. SCR) do technologie kotelny.