Nastavení cookies

Elektrárna Prunéřov II – pružnostní analýza parovodů

Pro společnost ČEZ Energetické produkty jsme zpracovali pružnostní analýzu parovodů přihřáté páry na blocích elektrárny EPR II. Účelem analýzy bylo ověření nastavení jednotlivých pružinových závěsů, včetně návrhu opatření pro uvedení závěsů do jejich pracovních oblastí.  

V rozsahu vypracované analýzy bylo zejména: 

  • zapracování geometrie potrubí do výpočtového modelu dle dokumentace skutečného stavu parovodů,
  • zapracování parametrů zavěšení dle dodavatelské dokumentace,
  • provedení pružnostní analýzy a porovnání poloh závěsů se skutečnosti,
  • návrh opatření pro uvedení závěsů do jejich pracovních oblastí

Analýza pružnosti potrubí byla  provedena v souladu s ČSN EN 13480-3.

 

Zákazník: ČEZ Energetické produkty

Místo realizace: Elektrárna Prunéřov II, Česká republika

Rok realizace: duben 2022