Obrázek (350x250px)5
Výrobní dokumentace jevištních systémů pro BOSCH REXROTH

Přestože je naší hlavní specializací energetika, spolupráce na projektech jevištní technologie, které zahrnují rovněž využití hydraulických, elektromechanických či hybridních pohonů je pro konstruktéry IVITAS velmi zajímavá a ukazuje na technickou všestrannost našich zaměstnanců.

Velmi si proto vážíme dlouhodobého partnerství se společností BOSCH REXROTH, která je celosvětovým lídrem mezi dodavateli jevištní technologie nejen pro nejvýznamnější operní domy a divadla, ale i pro menší a střední scény nebo výletní lodě. Výrobní dokumentaci pro BOSCH REXROTH vytváříme v nám dobře známém prostředí softwaru Autodesk Inventor a AutoCAD.