Nastavení cookies
Studie proveditelnosti záložního zdroje paliva

Řada našich zákazníků u nás v současnosti poptává návrh opatření ke snížení závislosti na plynu. Zejména se jedná o studie energetických úspor a návrhy doplnění palivové základny o alternativní zdroje energie.

Jedním z projektů, které jsme v nedávné době realizovali byla studie proveditelnosti opatření umožňující kombinaci spalování plynu a těžkého topného oleje v areálu elektrárny Chvaletice. Studie zahrnovala také možnosti instalace zásobníků LNG a posouzení délky provozu z rezervních nádrží v době odstávky stávajících uhelných kotlů.