Nastavení cookies
Projektová dokumentace rozvodu požární vody

V polovině února jsme uzavřeli se společností Veolia Energie ČR smlouvu na zpracování projektové dokumentace propojení venkovního rozvodu požární vody v areálu elektrárny Třebovice. Součástí zakázky je rovněž zajištění kompletní dokladové části dokumentace a zapracování připomínek dotčených stran zpět do dokumentace.

Vypracovaná dokumentace bude sloužit jako podklad pro vydání územního rozhodnutí.