Nastavení cookies
Detail design potrubí přihřáté páry pro GE POWER
Firma IVITAS byla vybrána jako dodavatel projekční dokumentace potrubí přihřáté páry dvou bloků uhelné elektrárny ve Velké Británii.

„Kvalifikovaní projektanti společnosti IVITAS byli velkým přínosem při práci na projekční dokumentaci pro první jednotku tohoto projektu GE POWER ve Velké Británii. Spolupráce s firmou IVITAS byla velmi profesionální a výsledek zcela naplnil naše očekávání. Nyní se těšíme na pokračování spolupráce na dalším bloku této elektrárny.“

Lukáš Baránek
Project Engineering Manager
Steam Power
GE POWER

Přehled projektu:

Obdobně jako v případě prvního bloku elektrárny je úkolem firmy IVITAS vypracování podrobné projektové dokumentace potrubí přihřáté páry.

Projektová dokumentace parního potrubí bude vyhotovena na základě podkladů 3D laserového skenování. Součástí plnění IVITAS jsou rovněž technické výpočty, 3D model, izometrické výkresy potrubí včetně zavěšení, podpěr a ocelové konstrukce.

Omezení cestování s ohledem na COVID-19 a práce na dálku s využitím moderních technologií:

Před zahájením a během realizace většiny projektů je přítomnost projektantů na místě projektu většinou nezbytná s ohledem na potřebu doplnění chybějící dokumentace, pořízení fotodokumentace a získání dalších podkladů od provozovatele daného zařízení.

Při práci na prvním bloku elektrárny v roce 2019 IVITAS úzce spolupracoval s českou společností GEFOS (www.gefos.cz). Na základě zadání IVITAS technici GEFOS provedli 3D laser skenování příslušných oblastí elektrárny, jehož výstup sloužil jako podklad pro vyhotovení projekční dokumentace IVITAS.

V okamžiku zahájení prací na následném projektu druhého bloku bylo bohužel nemožné z důvodu cestovních omezení kvůli viru COVID-19 do Velké Británie vycestovat. Veškeré instrukce k 3D laser skenování a získání místních podkladů tedy museli pracovníci IVITAS dojednat vzdáleně s britskou firmou bez přímé návštěvy rekonstruovaného bloku elektrárny. Po úspěšném zvládnutí této logistické překážky zahájil IVITAS projekční práce.

Tato zakázka je velmi dobrým příkladem schopnosti společnosti IVITAS pracovat vzdáleně prakticky na jakémkoli projektu na světě, a to díky kombinaci vysoké úrovně technických znalostí svých zaměstnanců a aplikaci moderních technologií.