Naši odborníci provádějí tepelné, hydraulické a aerodynamické výpočty dle vlastních programů, pevnostní výpočty tlakových částí a výpočty potrubních tras včetně pružnostní analýzy v programu CAEPIPE.

Program pro provádění tepelných výpočtů parních a horkovodních kotlů s vlastní spalovací komorou byl vyvinut našimi specialisty – metodika výpočtu vychází z návrhu normy pro tepelný výpočet parních kotlů ON 07 0417 s úpravami, které vzešly ze zvyklostí a zkušeností našich odborníků během více než dvacetileté historie IVITAS v projekci a konstrukci kotlů.


Nabízíme následující typy výpočtů:
•    tepelné a bilanční výpočty
•    pevnostní výpočty tlakových části kotle dle ČSN EN 12 952, ČSN EN 13 480
•    aerodynamické výpočty
•    hydraulické výpočty
•    výpočty teplot stěn
•    CFD modelování


Softwarové vybavení pro výpočtové programy:
•    ANSYS Workbench 
•    SCIA Engineer
•    CAEPIPE
•    vlastní programy pro tepelné, hydraulické a aerodynamické výpočty

Pro zobrazení technických výpočtů ke stažení prosím vyplňte formulář.