Naši odborníci provádějí tepelné, hydraulické a aerodynamické výpočty dle vlastních programů, pevnostní výpočty tlakových částí a výpočty potrubních tras včetně pružnostní analýzy v programu CAEPIPE.

Program pro provádění tepelných výpočtů parních a horkovodních kotlů s vlastní spalovací komorou byl vyvinut našimi specialisty – metodika výpočtu vychází z návrhu normy pro tepelný výpočet parních kotlů ON 07 0417 s úpravami, které vzešly ze zvyklostí a zkušeností našich odborníků během více než dvacetileté historie IVITAS v projekci a konstrukci kotlů.


Nabízíme následující typy výpočtů:
•    tepelné a bilanční výpočty
•    pevnostní výpočty tlakových části kotle dle ČSN EN 12 952, ČSN EN 13 480
•    aerodynamické výpočty
•    hydraulické výpočty
•    výpočty teplot stěn
•    CFD modelování


Softwarové vybavení pro výpočtové programy:
•    ANSYS Workbench 
•    SCIA Engineer
•    CAEPIPE
•    vlastní programy pro tepelné, hydraulické a aerodynamické výpočty

Pro zobrazení technických výpočtů ke stažení prosím vyplňte formulář.
Reference
Tlumiče hluku odfuku páry
Návrh, výroba a dodávka tří tlumičů hluku v rámci akce výstavba plynové parní kotelny v areálu OP PAPÍRNA v Olšanech (člen skupiny DELFORT INTERNATIONAL).
Návrh dvoukomorového tepelného výměníku
Výrobní dokumentace dvoukomorového tepelného výměníku pro ohřev spalovacího plynu a vzduchu spalinami vysokopecního plynu. Statický výpočet a optimalizační návrh ocelové konstrukce tepelného výměníku respektují nejvyšší pracovní teplotu spalin 400 °C (krátkodobě do 15 min) a provozní teplotu vysokopecního plynu max 240 °C při nejvyšším pracovním přetlaku 20 kPa.
Výrobní dokumentace potrubí ve strojovně turbíny
Výrobní dokumentace potrubí včetně pevnostních výpočtů.
Návrh a dodávka vysokoteplotních pružinových závěsů
Vysokoteplotní pružinové závěsy, vyrobené podle návrhu IVITAS pro elektrárnu PRUNÉŘOV II, kterou provozuje společnost ČEZ. 

Rekonstrukce potrubí přihřáté páry pro projekt GE POWER ve Velké Británii

Pro společnost GE POWER jsme vypracovali detail engineering parního, uvolňovacího a odvodňovacího potrubí na třech kotlích elektrárny ve Velké Británii.

Posouzení problémů spalinového kotle

Posouzení problémů spalinového kotle o výkonu 8,25 MWt, ve kterém je využíváno teplo spalin z výroby sazí.

 

 

Elektrárna Prunéřov II – pružnostní analýza parovodů

Pro společnost ČEZ Energetické produkty jsme zpracovali pružnostní analýzu parovodů přihřáté páry na blocích elektrárny EPR II. Účelem analýzy bylo ověření nastavení jednotlivých pružinových závěsů, včetně návrhu opatření pro uvedení závěsů do jejich pracovních oblastí. 

Statický výpočet točny odlitků

V polovině května jsme našemu zákazníkovi, společnosti KOFING předali zpracovaný statický výpočet točny o průměru 4,45 m. Točna slouží pro výměnu beden pro přepravu nálitků a vtoků.

Dokumentace pro úpravy kotle pro spalování biomasy

V červenci jsme odevzdali dokumentaci pro provedení stavby investiční akce „Úpravy kotle pro spalování biomasy v elektrárně Veolia Energie Kolín“.