Nastavení cookies

V oboru ocelové konstrukce nabízíme statické výpočty prvků a přípojů, vypracování všech stupňů projekční dokumentace včetně 3D vizualizace konstrukcí. 

Projekty zpracováváme v programu Tekla Structures, který umožňuje vytvářet, kombinovat, řídit a sdílet multi-materiálový model konstrukce, jenž obsahuje všechny informace nezbytné pro výrobu a realizaci.

Reference
Návrh dvoukomorového tepelného výměníku
Výrobní dokumentace dvoukomorového tepelného výměníku pro ohřev spalovacího plynu a vzduchu spalinami vysokopecního plynu. Statický výpočet a optimalizační návrh ocelové konstrukce tepelného výměníku respektují nejvyšší pracovní teplotu spalin 400 °C (krátkodobě do 15 min) a provozní teplotu vysokopecního plynu max 240 °C při nejvyšším pracovním přetlaku 20 kPa.
Projektová dokumentace haly drtící linky
Projektová dokumentaci haly drtící linky a objektu dotřídění železné frakce. Oba soubory jsou součástí technologického zařízení na drcení kovového odpadu ve Vysokém Mýtě.
Návrh a dodávka vysokoteplotních pružinových závěsů
Vysokoteplotní pružinové závěsy, vyrobené podle návrhu IVITAS pro elektrárnu PRUNÉŘOV II, kterou provozuje společnost ČEZ. 

Dokumentace pro stavební povolení instalace kogenerační jednotky a plynového kotle

Pro našeho významného obchodního partnera, společnost KOMTERM, jsme vypracovali projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) instalace kogenerační jednotky s výkonem 200 kWe a plynového kotle do jejich stávající kotelny v Doksech. 

Výrobní dokumentace ocelové konstrukce

pro našeho zákazníka PROMUS Katowice jsme vypracovali výrobní dokumentaci ocelové konstrukce technologických lávek a plošin pro koncového zákazníka Škoda Auto.

Dokumentace pro úpravy kotle pro spalování biomasy

V červenci jsme odevzdali dokumentaci pro provedení stavby investiční akce „Úpravy kotle pro spalování biomasy v elektrárně Veolia Energie Kolín“.