Nastavení cookies

Selektivní katalytická redukce (SCR) je z ekologického hlediska nejšetrnější technologií pro odstraňování oxidů dusíku ze spalin energetických zařízení. Díky katalyzátoru probíhají reakce při teplotách 300 až 400°C. Čpavek je vstřikován do spalin, které jsou následně zavedeny do katalyzátorového reaktoru, ve kterém se oxidy dusíku, obsažené ve spalinách, opět změní na dusík a vodní páru. Účinnost snížení NOx je vysoká 80 až 90 %.

V rámci DeNOx projektů nabízíme implementaci SCR případně její začlenění do technologie kotelny s využitím nejmodernějších technologií (BAT).