Nastavení cookies

Vypracujeme projekční dokumentaci ve všech stupních od technicko-ekonomických studií, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace skutečného provedení včetně výrobní dokumentace.

Reference
Projektová dokumentace plynových kotelen
Projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUR, DSP), inženýrská činnost a zpracování všeprofesní projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) dvou plynových kotelen v areálu společnosti IVECO Czech Republic ve Vysokém Mýtě.
Výrobní dokumentace potrubí ve strojovně turbíny
Výrobní dokumentace potrubí včetně pevnostních výpočtů.
TAMEH Czech – studie napojení zemního plynu
Pro našeho zákazníka, společnost TAMEH Czech s.r.o., která provozuje teplárnu v huti Liberty Ostrava a.s. jsme vypracovali všeprofesní realizační projektovou dokumentaci rekonstrukce plynového kotle K4, který je v současné době provozován s vysokopecním a koksárenským plynem, na provoz i se zemním plynem, za předpokladu splnění emisních limitů platných od roku 2021 pro všechny kombinace spalovaných plynů.
Výrobní dokumentace potrubí
Výrobní dokumentace potrubí.
Projektová dokumentace haly drtící linky
Projektová dokumentaci haly drtící linky a objektu dotřídění železné frakce. Oba soubory jsou součástí technologického zařízení na drcení kovového odpadu ve Vysokém Mýtě.

Dokumentace pro stavební povolení instalace kogenerační jednotky a plynového kotle

Pro našeho významného obchodního partnera, společnost KOMTERM, jsme vypracovali projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) instalace kogenerační jednotky s výkonem 200 kWe a plynového kotle do jejich stávající kotelny v Doksech. 

Návrh parního ohřívače koksárenského plynu pro ARCELORMITTAL - TOPLANA ZENICA

Společnost IVITAS byla vybrána jako dodavatel parního ohřívače koksárenského plynu pro novou bosenskou teplárnu TOPLANA ZENICA na základě předchozí úspěšné spolupráce s firmami skupiny ARCELORMITTAL. 

Výrobní dokumentace kanálů pro SUMITOMO SHI FW

Pro společnost SUMITOMO SHI FW jsme vypracovali výrobní dokumentaci vzduchových a spalinových kanálů, které budou součástí dodávky fluidního kotle realizovaného pro konečného zákazníka v Rakousku.

Rekonstrukce potrubí přihřáté páry pro projekt GE POWER ve Velké Británii

Pro společnost GE POWER jsme vypracovali detail engineering parního, uvolňovacího a odvodňovacího potrubí na třech kotlích elektrárny ve Velké Británii.

Realizační PD přepojení výstupního parovodu v teplárně TAMEH
V souvislosti s projektem modernizace energetických provozů v teplárně TAMEH jsme pro našeho významného zákazníka, společnost TAMEH Czech s.r.o. zpracovali realizační projektovou dokumentaci přepojení výstupního parovodu z vysokotlakého rozvaděče VTR3 do VTR2.

Veolia Energie – dokumentace pro horkovodní plynovou kotelnu 2 x 20 MW

Dokumentace pro společné územní a stavební povolení pro horkovodní plynovou kotelnu o příkonu 2 x 20 MW v areálu elektrárny Třebovice.

Montážní dokumentace uložení vysokotlakého potrubí

Pro zákazníka Hutní Montáže jsme dokončili práce na montážní dokumentaci v rámci projektu regeneračního kotle pro zahraničního investora. V rozsahu byly zejména vysokotlaká potrubí, jejich uložení a napojení na ocelové konstrukce.

Posouzení problémů spalinového kotle

Posouzení problémů spalinového kotle o výkonu 8,25 MWt, ve kterém je využíváno teplo spalin z výroby sazí.

 

 

Výrobní dokumentace ocelové konstrukce

pro našeho zákazníka PROMUS Katowice jsme vypracovali výrobní dokumentaci ocelové konstrukce technologických lávek a plošin pro koncového zákazníka Škoda Auto.

Elektrárna Prunéřov II – pružnostní analýza parovodů

Pro společnost ČEZ Energetické produkty jsme zpracovali pružnostní analýzu parovodů přihřáté páry na blocích elektrárny EPR II. Účelem analýzy bylo ověření nastavení jednotlivých pružinových závěsů, včetně návrhu opatření pro uvedení závěsů do jejich pracovních oblastí. 

Statický výpočet točny odlitků

V polovině května jsme našemu zákazníkovi, společnosti KOFING předali zpracovaný statický výpočet točny o průměru 4,45 m. Točna slouží pro výměnu beden pro přepravu nálitků a vtoků.

Dokumentace pro úpravy kotle pro spalování biomasy

V červenci jsme odevzdali dokumentaci pro provedení stavby investiční akce „Úpravy kotle pro spalování biomasy v elektrárně Veolia Energie Kolín“.

Studie proveditelnosti doplnění palivové základny o LPG

Koncem roku 2022 jsme odevzdali studii proveditelnosti doplnění palivové základny o LPG v areálu předního výrobce aerosolových nádobek.