Vypracujeme projekční dokumentaci ve všech stupních od technicko-ekonomických studií, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace skutečného provedení včetně výrobní dokumentace.

Reference
Projektová dokumentace plynových kotelen
Projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUR, DSP), inženýrská činnost a zpracování všeprofesní projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) dvou plynových kotelen v areálu společnosti Iveco Czech Republic ve Vysokém Mýtě.
Výrobní dokumentace potrubí ve strojovně turbíny
Výrobní dokumentace potrubí včetně pevnostních výpočtů.
TAMEH Czech – studie napojení zemního plynu
Pro našeho zákazníka, společnost TAMEH Czech s.r.o., která provozuje teplárnu v huti Liberty Ostrava a.s. jsme vypracovali všeprofesní realizační projektovou dokumentaci rekonstrukce plynového kotle K4, který je v současné době provozován s vysokopecním a koksárenským plynem, na provoz i se zemním plynem, za předpokladu splnění emisních limitů platných od roku 2021 pro všechny kombinace spalovaných plynů.

Dokumentace pro stavební povolení instalace kogenerační jednotky a plynového kotle

Pro našeho významného obchodního partnera, společnost KOMTERM, jsme vypracovali projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) instalace kogenerační jednotky s výkonem 200 kWe a plynového kotle do jejich stávající kotelny v Doksech. 

Výrobní dokumentace kanálů pro Sumitomo SHI FW

Pro společnost Sumitomo SHI FW jsme vypracovali výrobní dokumentaci vzduchových a spalinových kanálů, které budou součástí dodávky fluidního kotle realizovaného pro konečného zákazníka v Rakousku.