Analýzy provozních dat, specializovaná měření, výpočtové modely, vyhodnocení, návrh opatření, snižování hranice minimálního výkonu kotle.