Nastavení cookies

Projektujeme a dodáváme potrubní rozvody pro širokou škálu kapalin a plynů.

Reference
Výrobní dokumentace potrubí ve strojovně turbíny
Výrobní dokumentace potrubí včetně pevnostních výpočtů.
Výrobní dokumentace potrubí
Výrobní dokumentace potrubí.

Výrobní dokumentace kanálů pro SUMITOMO SHI FW

Pro společnost SUMITOMO SHI FW jsme vypracovali výrobní dokumentaci vzduchových a spalinových kanálů, které budou součástí dodávky fluidního kotle realizovaného pro konečného zákazníka v Rakousku.

Rekonstrukce potrubí přihřáté páry pro projekt GE POWER ve Velké Británii

Pro společnost GE POWER jsme vypracovali detail engineering parního, uvolňovacího a odvodňovacího potrubí na třech kotlích elektrárny ve Velké Británii.

Realizační PD přepojení výstupního parovodu v teplárně TAMEH
V souvislosti s projektem modernizace energetických provozů v teplárně TAMEH jsme pro našeho významného zákazníka, společnost TAMEH Czech s.r.o. zpracovali realizační projektovou dokumentaci přepojení výstupního parovodu z vysokotlakého rozvaděče VTR3 do VTR2.

Montážní dokumentace uložení vysokotlakého potrubí

Pro zákazníka Hutní Montáže jsme dokončili práce na montážní dokumentaci v rámci projektu regeneračního kotle pro zahraničního investora. V rozsahu byly zejména vysokotlaká potrubí, jejich uložení a napojení na ocelové konstrukce.

Posouzení problémů spalinového kotle

Posouzení problémů spalinového kotle o výkonu 8,25 MWt, ve kterém je využíváno teplo spalin z výroby sazí.

 

 

Elektrárna Prunéřov II – pružnostní analýza parovodů

Pro společnost ČEZ Energetické produkty jsme zpracovali pružnostní analýzu parovodů přihřáté páry na blocích elektrárny EPR II. Účelem analýzy bylo ověření nastavení jednotlivých pružinových závěsů, včetně návrhu opatření pro uvedení závěsů do jejich pracovních oblastí. 

Teplárna Trmice - realizační dokumentace vysokotlakých parovodů

Koncem února jsme dokončili realizační dokumentaci vysokotlakých parovodů na kotli K6 v Teplárně Trmice.