Výzkum a vývoj

Aktuality

Služby reprografického studia

Stávajícím i novým zákazníkům nabízíme služby reprografického studia Více

Brigáda pro studenty - práce pro absolventy

Máte chuť získat nové pracovní zkušenosti? Přidejte se k nám ! Více

Konference Kotle 2017

Firma IVITAS představila koncepci kotle pro spalování černouhelného multiprachu Více

Elektrárna Dětmarovice - rozšíření plynové kotelny

Společnost IVITAS zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a technickou část
zadávací dokumentace

Dodávka a montáž clonek pro kotel K3 elektrárny Chvaletice.

V prosinci 2016 jsme úspěšně dokončili montážní práce clonek na kotli K3. Více

Tlumiče hluku

IVITAS úspěšně předal 8 ks tlumičů hluku pro kotelnu el. Ledvice. Více

Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II (3x250 MWe)

IVITAS je autorem realizačního projektu na obnovu kotelní části elektrárny. V současnosti poskytujeme autorský dozor v rámci předání díla investorovi.

Realizace SCR reaktoru - el. Dětmarovice

IVITAS pro tuto realizaci zpracoval koncepční řešení spalinovodů a realizační projekt samotné nosné konstrukce reaktoru SCR. Více

Snížení emisí NOx v el. Dětmarovice

IVITAS je autorem realizační dokumentace stavby a konceptu primárních opatření a související činnosti ke snížení emisí NOx před místem zástřiku reagentu (palivo černé uhlí.
IVITAS, a.s. úzce spolupracuje s katedrami vysokých škol, vědeckými a výzkumnými ústavy. Podílíme se na řešení rozvojových projektů a výsledky těchto projektů uvádíme do praxe.

Spoluprácí s výzkumnými pracovišti vytváříme podmínky pro růst výkonnosti a konkurenceschopnosti naší firmy zejména v těchto oblastech:

 • materiály a jejich degradace v provozních podmínkách
 • hodnocení degradace tlakových zařízení v energetice
 • stanovení zbytkové životnosti trubek tlakového zařízení
 • vyhodnocení provozních dat kotlů s ohledem na výpočet životnosti
 • provozní diagnostika a měření

Rozpracované projekty v oblasti výzkumu a vývoje:

 • Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny - http://www.ptte.cz Projekt je zaměřen na uplatnění nejnovějších poznatků o vlastnostech paliv, zvýšení účinnosti zařízení, snížení vlastní spotřeby i optimalizace distribučních sítí. V řešitelském týmu jsou zastoupeny výzkumné, projekční i výrobní organizace.  
 • Nový práškový hořák se sníženou tvorbou emisí.
 • Srovnání vhodnosti typu spalovacího zařízení pro spolužalování uhlí a odpadu.

Realizované projekty v oblasti výzkumu a vývoje:

 • Zkušební spalovací zařízení
 • Vysoce účinný ventilátorový mlýn pro přípravu paliva (technologie s přímým foukáním).
 • Optimalizace provozní stability výparníku.
 • Tlumič hluku: matematický model a konstrukční návrh tlumících elementů ke snížení hluku vzniklého odfuky páry z elektráren a tepláren.