Technické výpočty

Reference

Návrh opatření na snížení emisí NOx na kotlích K3, K4, K5 v elektrárně Třebovice (Dalkia Česká republika, a.s., 2010)

 Posouzení možnosti spalování polského paliva na kotlích elektrárny Třebovice II v ETB (Dalkia Česká republika, a.s., 2008)

 Studie proveditelnosti rekonstrukce hnědouhelných práškových kotlů PG 655 v elektrárně Chvaletice na černé uhlí dodávané z Polska (ČEZ, a.s., 2007)

 Posuzování defektů tlakových nádob nedestruktivní metodou: Teplárna ArcelorMittal Frýdek – Místek a.s.

 Posouzení vlivu teplárenského provozního režimu na kotel PG 650 v elektrárně Dětmarovice (ČEZ, a.s., 2011)
Naši odborníci provádějí tepelné, hydraulické a aerodynamické výpočty dle vlastních programů, pevnostní výpočty tlakových částí v programech IDA NEXIS a NEXX a výpočty potrubních tras v programu CAE PIPE.

Program pro provádění tepelných výpočtů parních a horkovodních kotlů s vlastní spalovací komorou byl vyvinut našimi specialisty – metodika výpočtu vychází z návrhu oborové normy pro tepelný výpočet parních kotlů ON 07 0417 z roku 1984 s  úpravami vyplývajícími ze zvyklostí a zkušeností získanými v projekci a konstrukci kotlů.

Nabízíme následující typy výpočtů:

 • tepelné a bilanční výpočty
 • pevnostní výpočty tlakových části kotle dle ČSN EN 12 952, ČSN EN 13 480
 • aerodynamické výpočty
 • hydraulické výpočty
 • výpočty teplot stěn
 • CFD modelování

Softwarové vybavení - CAD programy:

 • AutoCAD®
 • Autodesk INVENTOR®
 • AVEVA PDMS

Softwarové vybavení - výpočtové programy:

 • ANSYS FLUENT
 • IDA NEXIS
 • NEX
 • CAE PIPE®
 • vlastní programy pro tepelné, hydraulické a aerodynamické výpočty

Fotogalerie