Reference

Aktuality

Služby reprografického studia

Stávajícím i novým zákazníkům nabízíme služby reprografického studia Více

Brigáda pro studenty - práce pro absolventy

Máte chuť získat nové pracovní zkušenosti? Přidejte se k nám ! Více

Konference Kotle 2017

Firma IVITAS představila koncepci kotle pro spalování černouhelného multiprachu Více

Elektrárna Dětmarovice - rozšíření plynové kotelny

Společnost IVITAS zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a technickou část
zadávací dokumentace

Dodávka a montáž clonek pro kotel K3 elektrárny Chvaletice.

V prosinci 2016 jsme úspěšně dokončili montážní práce clonek na kotli K3. Více

Tlumiče hluku

IVITAS úspěšně předal 8 ks tlumičů hluku pro kotelnu el. Ledvice. Více

Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II (3x250 MWe)

IVITAS je autorem realizačního projektu na obnovu kotelní části elektrárny. V současnosti poskytujeme autorský dozor v rámci předání díla investorovi.

Realizace SCR reaktoru - el. Dětmarovice

IVITAS pro tuto realizaci zpracoval koncepční řešení spalinovodů a realizační projekt samotné nosné konstrukce reaktoru SCR. Více

Snížení emisí NOx v el. Dětmarovice

IVITAS je autorem realizační dokumentace stavby a konceptu primárních opatření a související činnosti ke snížení emisí NOx před místem zástřiku reagentu (palivo černé uhlí.

Technické výpočty

 • ArcelorMittal Frýdek-Místek s.r.o.
 • Posouzení technického stavu kotlového tělesa parního kotle K3
 • ČEZ, a.s.
 • Elektrárna Tisová, návrh opatření na snížení emisí NOx
 • Posouzení vlivu teplárenského provozního režimu v elektrárně Dětmarovice
 • Studie proveditelnosti rekonstrukce hnědouhelných práškových kotlů v elektrárně Chvaletice na černé uhlí
 • Elektrárna Tisová, tepelný přepočet kotle pro stanovení možnosti přechodu na teplárenský provoz
 • Elektrárna Tisová, řešení koroze studeného konce rotačního ohříváku vzduchu typu Ljungström
 • Dalkia Česká republika, a.s.
 • Návrh opatření na snížení emisí NOx na kotlích K3, K4, K5 v elektrárně Třebovice
 • Posouzení možnosti spalování polského paliva na kotlích ET II v elektrárně Třebovice
 • Danstoker A/S
 • Tepelný, hydraulický a pevnostní výpočet kondenzačního výměníku
 • HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
 • Pevnostní a statický výpočet tlakových nádob
 • IVITAS, a.s.
 • Zkušební spalovací zařízení IVITAS
 • MERKO CZ, a.s.
 • Tepelný, hydraulický a pevnostní výpočet výměníku spaliny - voda
 • Siemens, s.r.o.
 • Tepelný, hydraulický a pevnostní výpočet výměníku voda – plyn
 • TENZA, a.s.
 • Kontrolní tepelný přepočet fluidního kotle v teplárně Strakonice
 • Třinecké železárny, a.s.
 • Realizace nedestruktivních zkoušek povrchu napájecí nádrže, odlučovacího bubnu a akumulátoru páry plynočistírny kyslíkové konvertorové ocelárny
 • VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
 • Elektrárna Prunéřov II,obnova elektrárny 3x250 MWe
 • Elektrárna Tušimice II., realizační projekt průtlačných kotlů pro čtyři bloky 200 MWe

Proj. a konstrukce energetika

 • Biocel Paskov, a.s.
 • Dokumentace pro výměnu kompresoru včetně potrubí
 • ČEZ, a.s.
 • Ventilátorový mlýn 40 t/h – vývoj a dodávka
 • Optimalizace zavěšení a uložení VT parovodu kotle v teplárně Vítkovice
 • Rozmrazovací tunel – elektrárna Dětmarovice – Realizační projekt
 • DANSTOKER, Dánsko
 • Dokumentace parních a horkovodních kotlů 1-10MW
 • EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
 • Projekt úpravy kotelního systému K2 – OXYVIT
 • IVITAS, a.s.
 • Zkušební spalovací zařízení IVITAS
 • JINPO PLUS a.s.
 • Elektrárna Ledvice, detail design vnějšího spojovacího potrubí
 • Elektrárna Ledvice, autorizace dokumentace Basic a Detail Design- potrubní mosty
 • MOGET -a.s.
 • Výrobní dokumentace zásobníku biomasy – bioplynu
 • Technomont Frýdek-Místek s.r.o.
 • Realizační a výrobní dokumentace GO K9 v DEZA Valašské Meziříčí
 • Výrobní dokumentace a pevnostní výpočet nádrže v areálu Biocel Paskov
 • Realizační a výrobní dokumentace GO K7 v DEZA Valašské Meziříčí
 • U.S. Steel Košice, s.r.o.
 • Realizační dokumentace na úpravu spalinových kotlů nad konvertory
 • Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
 • Vnitřní spojovací potrubí
 • VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.
 • Výrobní dokumentace práškovodů a hořáků
 • VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
 • Elektrárna Prunéřov II,obnova elektrárny 3x250 MWe
 • Elektrárna Tušimice II., realizační projekt průtlačných kotlů pro čtyři bloky 200 MWe
 • Vnitřní spojovací potrubí - detail design
 • Konstrukční dokumentace netlakových částí
 • Neyweli, studie věžového průtlačného kotle pro blok 2x500 MWe
 • Elektrárna Ledvice, pevnostní a dilatační výpočet vnitřních spojovacích potrubí
 • Elektrárna Tušimice, promývání Ljungströmu, realizační dokumentace
 • B&W VØLUND, Dánsko
 • Výrobní dokumentace parního kotle 80t/h
 • Výrobní dokumentace parního kotle 43t/h

Projekce stavebních profesí

 • BKB Metal, a.s.
 • Správní budova linky pro výrobu membránových stěn
 • ČEZ, a.s.
 • Teplárna Vítkovice, pasport objektů
 • Elektrárna Dětmarovice, oprava a rekonstrukce rozmrazovacího tunelu
 • ELMONTEX a.s.
 • Kabelové propojení rozvoden-ocelová konstrukce
 • IVITAS, a.s.
 • Hala zkušebního spalovacího zařízení IVITAS
 • POSITOR s.r.o.
 • Školící a vzdělávací centrum Michálkovice
 • Pasport bytového domu v Ostravě, Švabinského 17
 • Projekt HTL, s.r.o.
 • Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby základu padostroje
 • Dokumentace pro základ lisu CTHN 3000 (pro TREVA s.r.o.)
 • Modernizace ocelárny v ŽDB GROUP a.s.
 • VÍTKOVICE a.s.
 • Demolice a přeložky potrubních sítí a ocelových konstrukcí v Dolní oblasti, 3D vizualizace a laser scanning
 • Rychlokovací stroj – výrobní hala, základy technologických zařízení
 • Výstavba chladicího okruhu pro chlazení turbokompresorů
 • Integrovaný systém sekundární metalurgie v Ocelárně I VÍTKOVICE STEEL a.s.
 • VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s.
 • Veřejná plnící stanice CNG, dokumentace pro provedení stavby
 • Hala výroby ocelových nádob pro CNG
 • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
 • Základ frézy FRPQ 300
 • Zvýšení výrobní kapacity teplého úseku Kvarta 3,5m
 • Základ natahovací jámy pro montáž klikových hřídelí
 • VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
 • Dolní oblast Vítkovic – 3D vizualizace a laser scaning
 • Demonstrační jednotka – flexibilní energetický systém
 • Základ komorové pece v areálu ArcelorMittal Steel
 • VÍTKOVICE REVMONT a.s.
 • Stavební úpravy v obrobně zkoušek

Reprografie

 • ČEZ, a.s.
 • Digitalizace archívu
 • JINPO PLUS a.s.
 • Elektrárna Ledvice, tisk a kompletace dokumentace pro zakázku
 • Velmi si vážíme našich stálých zákazníků, zejména společností:
 • ENGO servis s.r.o.
 • HYTOS PROTECH spol. s r.o.
 • RUBING s.r.o.
 • STAMPA Ostrava, spol. s r.o.
 • VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
 • Vítkovické slevárny, spol. s r.o.