Projekce a konstrukce energetika

Reference

Komplexní obnova elektráren:

Realizační projekt průtlačného kotle pro blok 200 MWe v elektrárně Tušimice II (VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., 2007)

 Projekt optimalizace kotelní části pro obnovu hnědouhelné elektrárny Prunéřov II (VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., 2007)

 Elektrárna Ledvice: detail design pro portubní mosty vnějšího spojovacího potrubí

Ocelárny:

Realizační dokumentace na úpravu spalinových kotlů nad konvertory pro ocelárnu U.S. Steel Košice, s.r.o.

 Projekt úpravy kotelního systému K2 – OXYVIT pro EVRAZ VÍTKOVICE Steel, a.s.

Studie:

Návrh opatření na snížení emisí NOx na kotli K9 v elektrárně Tisová

 Návrh opatření na snížení emisí NOx na kotlích K3, K4, K5 v elektrárně Třebovice (Dalkia Česká republika) včetně posouzení změny paliva

Výrobní dokumentace (VD)

Výrobní dokumentace zásobníků nádrže 225m3 pro Biocel Paskov, a.s.

 Výrobní dokumentace zásobníku biomasy – bioplynu pro MOGET – a.s.
Těžiště naší činnosti spadá do oboru energetických zařízení, kde se specializujeme na projektování a konstrukci kotlů a kotelen i nejvyšších výkonů. Tato specializace vyžaduje odbornost napříč spektrem jednotlivých inženýrských profesí, které jsou v naší společnosti zastoupeny.

Veškerou dokumentaci realizujeme s ohledem na funkčnost budoucího technického objektu za použití profesionálních softwarů INVENTOR nebo PDMS. Výkresová dokumentace je odvozena z 3D modelu vytvořeném v programu PDMS  nebo INVENTOR a dále dotvářena ve 2D prostředí kreslícího softwaru AutoCAD, který poskytuje nástroje pro dopracování kompletní výkresové dokumentace.

Naše společnost má propracovaný systém databázového projektování, kdy specifikace zařízení jsou propojeny s 3D modelem, technologickými schématy i pevnostními výpočty.

V rámci projekce a konstrukce energetika nabízíme následující služby:

  • studie
  • basic design
  • detail design
  • montážní dokumentace
  • autorský dozor
  • dokumentace skutečného stavu

Softwarové vybavení:

  • AutoCAD®
  • Autodesk INVENTOR®
  • AVEVA PDMS®
  • ANSYS – FLUENT®

Fotogalerie