Projekce stavebních profesí

Reference

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) nové výrobní haly rychlokovacího stroje pro VÍTKOVICE HAMMERING a.s., včetně základů pro instalované technologie (rychlokovací stroj, pece, tepelné zpracování, pily a ostatní technologie)

 Vítkovice Dolní oblast - demolice a přeložky potrubních sítí a ocelových konstrukcí v areálu NKP – 3D vizualizace a laser scanning

 Hala zkušebního spalovacího zařízení IVITAS, a.s. - základy haly, vlastní ocelová konstrukce haly včetně opláštění

 GOMO ISSM (integrovaný systém sekundární metalurgie) v Ocelárně I VÍTKOVICE STEEL a.s. – zdroj páry pro ISSM - dokumentace pro provedení stavby (DPS) VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Náš projekční tým je zaměřen na činnosti v oboru projekce a konstrukce pozemních staveb pro stavby průmyslového charakteru a občanské stavby. V oblasti průmyslových staveb také se zaměřením na konstrukce betonové a ocelové včetně statických výpočtů. Rovněž řešíme základové konstrukce technologických zařízení a strojů včetně statických výpočtů.

V oblasti techniky prostředí staveb zpracováváme dokumentace zařízení zdravotně technických instalací, zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů, zařízení pro vytápění staveb a vzduchotechniky.

Naši zaměstnanci jsou držitelé autorizace ČKAIT dle zákona 360/1992 Sb., v oborech: pozemní stavby a technologická zařízení staveb.

V rámci projekce stavebních profesí IVITAS, a.s. nabízí následující služby:

  • studie
  • dokumentace pro územní a stavební řízení
  • dokumentace pro provedení stavby
  • dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby)
  • výrobní dokumentace ocelových konstrukcí
  • autorský dozor

Softwarové vybavení:

  • AutoCAD®
  • TEKLA STRUCTURE
  • ANSYS WORKBENCH
  • SCIA ESA PT

Fotogalerie