Press

Aktuality

Služby reprografického studia

Stávajícím i novým zákazníkům nabízíme služby reprografického studia Více

Brigáda pro studenty - práce pro absolventy

Máte chuť získat nové pracovní zkušenosti? Přidejte se k nám ! Více

Konference Kotle 2017

Firma IVITAS představila koncepci kotle pro spalování černouhelného multiprachu Více

Elektrárna Dětmarovice - rozšíření plynové kotelny

Společnost IVITAS zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a technickou část
zadávací dokumentace

Dodávka a montáž clonek pro kotel K3 elektrárny Chvaletice.

V prosinci 2016 jsme úspěšně dokončili montážní práce clonek na kotli K3. Více

Tlumiče hluku

IVITAS úspěšně předal 8 ks tlumičů hluku pro kotelnu el. Ledvice. Více

Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II (3x250 MWe)

IVITAS je autorem realizačního projektu na obnovu kotelní části elektrárny. V současnosti poskytujeme autorský dozor v rámci předání díla investorovi.

Realizace SCR reaktoru - el. Dětmarovice

IVITAS pro tuto realizaci zpracoval koncepční řešení spalinovodů a realizační projekt samotné nosné konstrukce reaktoru SCR. Více

Snížení emisí NOx v el. Dětmarovice

IVITAS je autorem realizační dokumentace stavby a konceptu primárních opatření a související činnosti ke snížení emisí NOx před místem zástřiku reagentu (palivo černé uhlí.

Máme řešení jak splnit přísnější emisní limity

článek v AJ AF Power_PowerGen2015.pdf

První realizace SCR (Selektivní katalytická redukce) reaktoru v Česku

IVITAS je autorem koncepčního řešení spalinovodů a realizačního projektu nosné konstrukce reaktoru SCR. All for Power 1-2015.pdf

Optimalizace mlecích okruhů s ventilátorovými mlýny

Mlecí okruhy jako součást technologie pro efektivní spalování v práškovém kotli na uhlí – funkce mlecích elementů Stavební a investorské noviny č 9 2013.pdf

Ventilátorové mlýny – regulace frekvenčními měniči

Článek shrnuje výsledky nově vyvinutého prototypu ventilátorového mlýna s regulací frekvenčním měničem. Mlýn navrhla, dodala a odzkoušela firma IVITAS, a.s. spolu se svým partnerem – MORE s.r.o. v rámci výzkumného projektu dotovaného ministerstvem průmyslu a obchodu, při podpoře realizace Skupinou ČEZ. ElektroTrh září 2012.pdf

Den „D“ pro plnění nových emisních limitů se blíží. Ivitas nabízí řešení

Pominete-li některé výjimky, nastává 1. ledna 2016 éra nových, přísnějších emisních limitů pro energetické zdroje. Co to znamená? Pro nové zdroje vysoce odborný přístup ve fázi projekčního návrhu a pro stávající nutnost úprav technologie a optimalizaci provozu. Firma Ivitas, a.s. se dlouhodobě specializuje na projektování kotlů pro energetické zdroje a nabízí řešení studií a projektů se zaměřením na snižování emisí stávajících nebo nových zdrojů. All for Power č. 4 - 2012.pdf

Výsledky garančních testů na kotlích 21 a 22 Elektrárny Tušimice II

V termínech 24. až 27. října 2011 resp. od 10. do 12. dubna 2012 se na druhé dvojici nových kotlů 21 a 22 v Elektrárně Tušimice II uskutečnily garanční testy typu „A“, a to k prokázání splnění všech smluvně dohodnutých parametrů. V článku je popsán průběh této zkoušky a výsledky. V závěru autor informuje o zkušebním spalovacím zařízení pro testy hoření uhelných paliv, které společnost IVITAS provozuje v Ostravě. All for Power č. 3 - 2012.pdf

Příprava na plnění nových emisních limitů pro energetiku je nutná

Platná legislativa (nařízení vlády 146 a 372/2007 Sb.) ve věci plnění emisních limitů provozovateli energetických zařízení předepisuje od 1. 1. 2016 nové, přísnější emisní limity či skupinové emisní stropy energetických zařízení. Stavební a investorské noviny č. 9 - 2010.pdf

IVITAS, a.s.

Představení firmy. Mottem společnosti je hledat v problémových situacích příležitosti k dalšímu rozvoji. Stavební a investorské noviny č. 9 - 2009.pdf

IVITAS, a.s. – nejen energetika

V rámci obnovy Dolních Vítkovic byla IVITAS, a.s. vybrána k zajištění zmapování nadzemních potrubních vedení a schematického znázornění staveb v oblasti Národní kulturní památky ve formě třídimenzionálního modelu jejího stávajícího stavu. Stavební a investorské noviny č. 9 - 2008.pdf

IVITAS je opět při tom

Projektová příprava obnovy elektrárny Prunéřov II vyústila v další kontrakt. Pro IVITAS a jeho partnery to znamená projekční práce do úrovně realizačního projektu, u tlakového systému až do úrovně výrobní dokumentace. Stavební a investorské noviny č. 9 - 2007.pdf

1-10